Jesse Cook!

CBN
27-10-05, 17:07
Dạo này chán chửi nhau rồi, lại thích nghe nhạc mới bỏ mẹ. Hôm trước có đ/c nào bốt cái album Tempest của Jesse Cook (http://www.mp3.com/jesse-cook/artists/141371/discography.html) nghe hay vãi lìn. TY nào còn album nào khác của ku này cho mình xin mí?