Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử nước nhà!

lão ma
26-10-05, 17:41
Tự nhiên lại nhớ đến lịch sử nước nhà, nên mở topic này nhằm ôn lại những gì xảy ra trong lịch sử nuớc ta !

Đề bài:

Nhụy Kiều tướng quân là 2 bà Trưng hay bà Triệu ?
Salut
26-10-05, 18:10
Năm mậu-thìn (248) là năm xích-ô thứ 11 nhà Đông ngô, Ngô chủ sai Lục Dậu sang làm thứ-sử Giao-châu.

Năm ấy ở quận Cửu-chân có người đàn bà tên là Triệu Thị Chinh khởi binh đánh nhà Ngô. Sử ta chép rằng bà Triệu là người huyện Nông-cống bấy giờ. Thủa nhỏ cha mẹ mất cả, ở với anh là Triệu quốc Đạt, dến độ 20 tuổi gặp phải người chị dâu ác nghiệt, bà ấy giết đi rồi vào ở trong núi. Bà ấy là một người có sức mạnh, lại có chí-khí và lắm mưu-lược. Khi vào ở trong núi chiêu mộ hơn 1,000 tráng sĩ để làm thủ hạ. Anh thấy thế mới can bà, thì bà bảo rằng: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng-kinh ở bể đông không thèm bắt-chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì-thiếp người ta."

Năm mậu-thìn(248) vì quan-laị nhà Ngô tàn-ác, dân-gian khổ-sở, Triệu quốc Đạt mới khởi binh đánh quận Cửu-chân. Bà đem quân ra đánh giúp anh, quân sĩ của Triệu quốc Đạt thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ. Khi bà ra trận thì cưỡi voi và mặc áo giáp vàng là Nhụy-kiều tướng -quân.

Thứ sử Giao-châu là Lục Dận đem quân đi đánh, bà chống nhau với nhà Ngô được năm sáu tháng . Nhưng vì quân ít thế cô, đánh mãi phải thua, bà đem quân chạy đến xã Bồ-điền(nay là xã Phú-điền thuộc huyện Mỹ-hoá) thì tự-tử. Bấy giờ mới 23 tuổi.

Về sau vua Nam Đế nhà Tiền-Lý, khen là người trung-dũng sai lập miếu thờ, phong là: "Bất chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu-nhân". Nay ở xã Phú-điền, tỉnh Thanh-hoá còn đền thờ.
lão ma
26-10-05, 18:16
OK, coi như chú Salut thuộc bài về chỗ ngồi, dưng mà gúc gác hơi lâu.
Còn nữa Triệu Thị Trinh nhá, nhớ nhá!
lão ma
26-10-05, 18:17
Và câu thơ này của ai ?

Over the southern mountains and rivers,
the Emperor of the South shall reign,
This was written down in the Book of Heaven.
How dare those barbarians invade our soil?
They will surely meet with defeat...
Salut
26-10-05, 18:17
Thế em đố bác, bác hãy kể về Bà Chúa Kho.

Bài thơ trên của Lý Thường Kiệt. Em đố luôn bác, LTK có đặc điểm gì khác với những viên tướng khác của VN, và giống một viên tướng cũng nổi danh của VN? Bài của LTK làm có 4 câu, bác dịch thành 5, như vậy là có sáng tạo đới. :24:

Em cũng chẳng biết là Triệu Thị Chinh hay Triệu Thị Trinh nữa, thôi thì gọi là Triệu Ấu vậy.
Mime
26-10-05, 19:00
"Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư"

Lý Thường Kiệt

Em hỏi cái, lão ma yêu (mình bị lây kiểu ngọt nhạt này của Hấp rồi :winkwink:), cái tên Nhụy Kiều là ở đâu ra, có cái cầu nào tên thế không? :icecream:

Sa luýt: 3T ---> Triệu Thị Trinh
lão ma
26-10-05, 19:00
Anh chịu, hình như mới nghe qua lần đầu!
Trần Bình Trọng à ?
lão ma
26-10-05, 19:05
"Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư"

Lý Thường Kiệt

Em hỏi cái, lão ma yêu (mình bị lây kiểu ngọt nhạt này của Hấp rồi :winkwink:), cái tên Nhụy Kiều là ở đâu ra, có cái cầu nào tên thế không? :icecream:

Sa luýt: 3T ---> Triệu Thị Trinh

Bé Mi,
ty của anh ơi ... TTT là NỮ TƯỚNG TRIỆU NHỤY KIỀU ( TTT tự xưng là Nhụy Kiều khi phất cờ khởi nghĩa chống quân Đông Ngô): Bất Chính Anh Liệt Hùng Tài Trinh Nhất Phu Nhân với câu nói đi vào lịch sử:
- Ta muốn cởi con gió mạnh, đạp luồng song dữ, chém cá tràng kình ở bể Đông, quét sạch bờ cỏi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối,chớ không thèm bắt chước người đời cong lưng làm tì thiếp cho nguời ta.

Thế còn thắc mắc gì nữa không bé ?
Salut
26-10-05, 19:06
Em đố bác Ma biết Vua bà Lệ Hải là ai?

Nhụy Kiều có thể là một từ dùng để gọi fụ nữ một cách âu yếm chăng? Kiểu như Đại Kiều/Tiểu Kiều bên Đông Ngô thời đó vậy?
Salut
26-10-05, 19:08
TTT tên thật là NỮ TƯỚNG TRIỆU NHỤY KIỀU...
Một fát hiện mới về lịch sử, và... hoàn toàn sai lầm. Người Việt ta chẳng bao giờ gọi tên thật của những người nổi danh cỡ như bà Triệu cả.
Salut
26-10-05, 19:22
Em mới nghĩ lại, vì có nghĩ tới từ Triệu Ấu. Triệu Ấu là biệt hiệu bọn Tàu nó đặt cho bà, nghĩa là Bà Vú Triệu (@e-cadao.com), và bà Triệu cũng nổi tiếng với bộ ngực đồ sộ của mình. Em lại nghĩ tới từ Khai Hoa Nở Nhụy. Do vậy, không hiểu, từ Nhụy Kiều có fải là Cô gái Vú (bự) hay không nhỉ?
lão ma
26-10-05, 19:23
Em đố bác Ma biết Vua bà Lệ Hải là ai?

Nhụy Kiều có thể là một từ dùng để gọi fụ nữ một cách âu yếm chăng? Kiểu như Đại Kiều/Tiểu Kiều bên Đông Ngô thời đó vậy?

Là ai thì ai thì đọc ở trên là biết, vậy cũng hỏi!
lão ma
26-10-05, 19:28
Em mới nghĩ lại, vì có nghĩ tới từ Triệu Ấu. Triệu Ấu là biệt hiệu bọn Tàu nó đặt cho bà, nghĩa là Bà Vú Triệu (@e-cadao.com), và bà Triệu cũng nổi tiếng với bộ ngực đồ sộ của mình. Em lại nghĩ tới từ Khai Hoa Nở Nhụy. Do vậy, không hiểu, từ Nhụy Kiều có fải là Cô gái Vú (bự) hay không nhỉ?

Anh chợt nhớ ra caû thơ trong bài tập đọc sách trích giảng văn học hồi lớp 5 có đoạn:

Ai về Nông cống tỉnh Thanh
Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng ...

Chứ có tả đoî gò bồng đảo to đâu nhờ !
Salut
26-10-05, 19:34
* Việt: Sách Việt Nam Sử Lược (1971) chép:
Bà Triệu (Triệu Thị Chinh). Năm mậu-thìn (248) là năm xích-ô thứ 11 nhà Đông ngô, Ngô chủ sai Lục Dậu sang làm thứ-sử Giao-châu.

Năm ấy ở quận Cửu-chân có người đàn bà tên là Triệu Thị Chinh khởi binh đánh nhà Ngô.

Sử ta chép rằng bà Triệu là người huyện Nông-cống bấy giờ. Thủa nhỏ cha mẹ mất cả, ở với anh là Triệu quốc Đạt, dến độ 20 tuổi gặp phải người chị dâu ác nghiệt, bà ấy giết đi rồi vào ở trong núi. Bà ấy là một người có sức mạnh, lại có chí-khí và lắm mưu-lược. Khi vào ở trong núi chiêu mộ hơn 1,000 tráng sĩ để làm thủ hạ. Anh thấy thế mới can bà, thì bà bảo rằng: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng-kình ở bể đông chứ không thèm bắt-chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì-thiếp người ta."

Năm mậu-thìn (248) vì quan-lại nhà Ngô tàn-ác, dân-gian khổ-sở, Triệu quốc Đạt mới khởi binh đánh quận Cửu-chân. Bà đem quân ra đánh giúp anh, quân sĩ của Triệu quốc Đạt thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ. Khi bà ra trận thì cưỡi voi và mặc áo giáp vàng là Nhụy-kiều tướng-quân.

Thứ sử Giao-châu là Lục Dận đem quân đi đánh, bà chống nhau với nhà Ngô được năm sáu tháng . Nhưng vì quân ít thế cô, đánh mãi phải thua, bà đem quân chạy đến xã Bồ điền (nay là xã Phú điền thuộc huyện Mỹ-hóa) thì tự-tử. Bấy giờ mới 23 tuổi.

Về sau vua Nam Đế nhà Tiền-Lý, khen là người trung dũng sai lập miếu thờ, phong là: "Bất chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu-nhân". Nay ở xã Phú điền, tỉnh Thanh-hóa còn đền thờ.

* Tàu: Sách Giao Chỉ Chí (trích từ DVSKTT):
"Trong núi ở quận Cửu Chân có người con gái họ Triệu, vú dài 3 thước, không lấy chồng, họp đảng cướp bóc các quận, huyện, thường mặc áo ngắn màu vàng, chân đi giày mũi cong, ngồi đầu voi mà chiến đấu, sau chết làm thần"

Sử viết bằng thơ
Vú dài ba thước vắt lưng
Cưỡi voi lộng lẫy bên rừng trổ ra
(Lê Ngô Cát - Đại Nam quốc sử diễn ca)

==============
Bác Ma, bà Triệu không fải là Trinh mà là Chinh nhá. :p
lão ma
26-10-05, 19:41
Trong “Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập” có bài thơ ca ngợi công lao của Triệu Nữ Vương:

“Cao một trượng, cả mười vừng
Bỏ tóc ngang lưng, vú chấm sừng
Họp chứng rừng xanh, oai náo nức
Cưỡi đầu voi trắng, tiếng vang lừng
Mác dài trỏ vãy, tan tành giặc
Ngôi cả lăm le, học họ Trưng.
Ví có anh duyên định mấy
Thời chi Đông Hán dám lung lăng”.

Trong “Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca” có những dòng thơ đề cập đến hình ảnh của bà:


“Đầu voi phất ngọn cờ vàng
Sơn thôn mấy cõi, chiến trường xông pha
Chông gai một cuộc quan hà
Dù khi chiến tử còn là hiển linh"

Nay ở Phú Điền còn có đền thờ bà.
lão ma
26-10-05, 19:44
Thế câu nói này là của ai :
"Nếu bệ hạ muốn hàng, thì hãy chém đầu thần đi đã!"
Salut
26-10-05, 19:45
Trần Hưng Đạo. Mà em hỏi bác, bác chẳng trả lời cái gì cả. Hay là gú không ra, huh?
vnuh
26-10-05, 20:06
Câu này tưởng lúc đầu là Trần Thủ Độ nói chứ nhỉ ?
TheDifference
26-10-05, 20:34
Đèo mẹ! Hết chuyện để bàn rồi hay sao mà mấy chú chã già chã trẻ này ngồi đây bàn những cái ai cũng biết mà không biết cũng gúc phát ra ngay này thế?
taydoc
27-10-05, 00:18
Ừ, công nhận là các chú chã thật. Tự nhiên lập ra cai topic theo dòng lịch sử này.
Bà Triệu tên Trinh chứ ko phải Chinh, xem hán tự ắt sẽ rõ.
Nhụy Kiều là Hán ngữ, nếu đọc được chữ hán thì ắt biết thôi.
Trần Thủ Độ nói với Trần Cảnh là ngày nào đầu thần chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo.
Lý Thường Kiệt là quan hoạn.
lintinhqua
27-10-05, 08:38
Bác Trần Thủ Độ chứ.

Bạn Diff để yên cho bọn tớ nghịch. Thử trí nhớ và hiểu biết chứ nhờ anh Gúc người nước ngoài thì còn nói làm léo gì.
Salut
27-10-05, 08:41
Ưh đúng rồi, Trần Thủ Độ, nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn cứ nghĩ ông Trần Hưng Đạo cũng nói câu này, lúc đưa hai vua lui khỏi Thăng long, thế mới tài chứ.
lintinhqua
27-10-05, 08:47
Câu này lịch sử gán cho Trần Thủ Độ. Chứ nói kiểu dân gian truyền khẩu kiểu thế thì cả Trần... em bác cũng vừa nói xong đấy, hihi.
Salut
05-11-05, 20:26
Trần Thủ Độ (1194 - 1264) là người có công sáng lập ra triều Trần, được vua phong làm Quốc thượng phụ rồi Thái sư. Bằng tài năng, uy tín của mình, ông đã củng cố nước Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự... Ông có vai trò rất quan trọng trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất (1258), lưu danh với câu nói bất hủ: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ ha đừng lo".
cối đá
05-11-05, 21:49
Em đố luôn bác, LTK có đặc điểm gì khác với những viên tướng khác của VN, và giống một viên tướng cũng nổi danh của VN?
1 cắt trim
2 Tả quân Lê Văn Duyệt
3 Đố cái gì chứ đừng đố cái ai cũng biết
Salut
06-11-05, 02:50
Cái thằng cối đá này. Mày tinh tướng ăn khoai nướng thế. Đố giải trí, chứ có fải là Hội thảo Lịch sử đé.o đâu, huh? Giờ tao đố mày, họ thuần Việt của người Việt ta là những họ gì?
CaoMinh
06-11-05, 03:31
1 cắt trim
2 Tả quân Lê Văn Duyệt

Lê Văn Duyệt là bị ẩn cung, không phải bị cắt trim....
Đố các chú câu này: Ai là con cháu của Lê Hoàn có công giết một thằng họ Chế.
vnuh
06-11-05, 09:31
Trần Khắc Chân
taydoc
06-11-05, 21:43
Chính xác là tướng trẻ 18 tuổi Trần Khát Chân, giết Chế Bồng Nga, khiến cho Champa suy vong. Ông sau này bị Hồ Quý Ly hại, tiếc thay.
Kokichi*
07-11-05, 08:43
Ai nói hộ tớ về chữ quốc ngữ đc ko
Kokichi*
10-11-05, 08:28
Ơ thế ko ai trả nhời được à , chán nhỉ
Happiness
10-11-05, 10:36
Tự đi Gúc lấy mà đọc, đừng có chã thế.
Kokichi*
10-11-05, 11:47
Trước hết đàng đấy gúc hộ cái tên topic mình đang lọ mọ nó tên là gì cái ...tớ gục mãi mà e ó ra
em anh Bim
10-11-05, 11:51
"Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ ha đừng lo".
Chủ quan, công nhận chủ quan!

Sao em ghét ai phát biểu kiểu này thế. Nhỡ khi đầu rơi xuống đất rồi mà có chuyện gì xảy ra thì biết bắt đền ai được.
Cavenui
10-11-05, 12:06
Ai nói hộ tớ về chữ quốc ngữ đc ko

Đọc bài của Huỳnh Ái Tông về nguồn gốc chữ quốc ngữ ở đây:
http://diendan.edu.net.vn/PrintPost.aspx?PostID=22775

Nói chung đặt câu hỏi trắc nghiệm thì nên đặt sao đó để người ta trả lời ngắn gọn trong 1-2 câu là cùng. Ví dụ ai nói câu ni, chuyện ni xảy ra ở mô v.v chứ hỏi như bác Kokichi, người ta không biết trả lời thế nào cho đủ.