Bắt trẻ đồng xanh

ngua_mieng
21-10-05, 12:42
Bản tiếng Việt:

http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=1RWO8YQEVL8IJ1B5DN7IK2IYFU
DINH HY
21-10-05, 16:51
Cứ mỗi lần gặp cuốn này là minh nghĩ ngay đến Mel Gibson cầm cuốn sách chỉ hở đúng phần barcode cho cô bàn hàng quẹt