Bác PD, chú Wasabi, cứu em phát.

TheDifference
19-10-05, 18:38
Tình hình là cái USB cua em nó die rồi. Cho vào máy nó không nhận, dùng cái Easy recovery data professional để recover thì nó báo là cái USB đấy physically damaged, cannot access. Bác em xem có cái gì dùng được bảo em cái, không có em đứt. Bao nhiêu thứ để trong đó hết. :((
Phuongdong
19-10-05, 19:48
Chú chuyển vào http://www.potay.com mà xem bài hướng dẫn nhé. Hỏng phần cứng thì hiểm lắm
wasabi
19-10-05, 20:15
Còn tia hy vọng nào cứ fải thử. USB Disk hỏng phần nhiều là do mối nối bị đứt chứ bản thân nó chả làm sao.

Bác thử xem lại mấy cái sau:


1. Xem cái mối nối giữa ĐẦU USB và BẢNG MẠCH có vấn đề, lung lay gì không (4 chân, hàn rất hầm hố). Khi USB Disk cắm ra cắm vào nhiều rất hay bị lỗi này -- nó lở cả mấy cái chân ở giữa ra. Nếu có: Cạo 1 phần ở bảng mạch chưa bị kéo lên theo cái chân, dùng một mỏ hàn thật tốt, dí vào cái chân lung lay rồi nhả ra liền, làm lâu là đi đời cái chip nhớ.

2. Xem cái IC chính (chip nhớ - to bản) và bảng mạch có vấn đề gì không (ko phải bác nhìn nó ngon là nó ngon đâu -- nhiều USB disk em thấy rồi lở hẳn 1 bên chân, mình dí chặt vào lại chạy), cầm tay vào cái đó, dí mấy cái chân xuống, nếu thấy bị long ra cũng TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG MỎ HÀN ĐỂ HÀN, Cầm tay ấn vào IC và bảng mạch, cắm luôn vào máy, nếu được thì copy ra.
Đĩn
25-10-05, 02:49
Cho em ké một câu hỏi. Trước winxp start up nhanh không hiểu sao giờ win dừng lại ở start up page (windows is starting up) rất lâu. Hai bác phươing đông và washabi co ghé qua thì giúp em phát.