Đi săn trên đất của nhà vua

Mario
19-10-05, 16:16
Đi săn trên đất của nhà vua

Đất khắp thiên hạ là đất của nhà vua. Rau khắp thiên hạ là rau của nhà vua. Đấy là chuyện ngày trước. Còn anh, tại sao anh muốn đi săn?

Em có đôi mắt nâu, giương mắt lên nhìn anh không chút đề phòng. Cuộc săn chưa bắt đầu. Bây giờ người ta không đi săn từ bình minh. Bình minh lên, có khi là lúc cuộc săn kết thúc.

Quán có những cửa sổ cao cao, nhìn thấy ngọn cây nhọn. Đi săn trên đất nhà vua, anh không có hiệu lệnh, không có tù và.