Xóa nick AK.

AK.
19-10-05, 11:32
Min xóa nick em cái, vào hẳn database mà xóa cho nó toàn diện.
Phần vì bài viết em ko có giá trị, phần vì em bận ko viết bài (cần em reg nick), phần vì loạn các kiểu AK (gần đây bên tathy cũng có A.K) làm em bị mắng vài lần.
Cảm ơn Min nào đi qua lại còn làm giúp em.
Nguoigiupviec
19-10-05, 13:23
Uh, súng ống làm gì cho gái nó sợ, phỏng chú.