Pho HN

Secret garden
18-10-05, 09:34
http://i10.photobucket.com/albums/a142/secret_garden1825/img_0286.jpg
Mr Bin
22-10-05, 00:13
Bác viết khong dấu làm em vội vội vàng vàng chui vào xem sợ các TZV lại xóa mẹ nó mất. Vào rồi, hóa ra lại không phải ..... ;)