Pre-court procedure

Tia
16-10-05, 21:56
Em không biết phải dịch từ này sang tiếng Việt thế nào. Có bác nào viết từ chính xác dùng trong pháp luật Việt Nam không bảo em với.

1. Thủ tục trước khi xét xử
2. Thủ tục tố tụng (không phải) vì thủ tục tố tụng phải là procecution procedure
3. Thủ tục xét xử: là Court Procedure
.Trojan
12-11-05, 17:08
Thủ tục khởi tố ?
LongDragon
05-12-05, 14:22
Thủ tục khởi tố ?
Tiền xét xử. Trước khi đến thủ tục tố tụng tại Tòa, có cả một giai đoạn trước đó như điều tra, truy tố.
Còn thủ tục tố tụng là nói chung, tất cả quá trình xử lý một vụ việc hình sự (dân sự, lao động, hôn nhân gia đình...). Có đợt người ta bàn luận cả về việc có nên coi giai đoạn thi hành án là một phần của tố tụng hay không.