Lịch sử hào hùng Thăng Long

Gạụp
16-10-05, 11:57
Saint 4` Bản kỷ

Saint 4` hay còn gọi là Die4love sinh ra trong một gia đình sỹ phu Bắc Hà. Nghe nói lúc mới sinh hai tay nắm chặt, người nhà phải lấy dao cậy mãi mới ra thấy nắm hai vật một là cái nắp chai rượu Remy Martin còn tay kia nắm một cái Durex Performance. Chợt có nhà sư khất thực đi ngang qua cửa đứng lại lắc đầu thở dài. Người nhà cả kinh bèn mời vào hỏi, bèn nói: “Cậu này lẽ ra tướng quý không để đâu mà hết, làm đến chức đế vương nhưng kiếp trước làm giám đốc quỹ tín dụng nhân dân bị thằng thủ quỹ nó ôm tiền bỏ trốn mắc nợ với cả thiên hạ nên kiếp này sẽ phải làm trâu làm ngựa để trả nợ” Nói rồi than thở một hồi rồi đi. Quả nhiên sau này Saint 4` đành cam phận đem tấm thân làm trâu làm ngựa đền cho thiên hạ, đấy là chuyện sau này. Phụ mẫu Saint 4` nghe vậy lấy làm lo lắm bèn thuê thầy cúng vái cầu khẩn hòng giải nạn cho con trai.

Saint 4` người to béo đẫy đà bụng to trán rộng râu dê tươi tốt. Khi còn đi nhà trẻ thường cùng chúng bạn chơi đóng kịch, hay giành lấy vai hoàng đế mà tuyển phi tần, thường kê ghế bô lên ngồi nói: “Sau này ta làm giám đốc cũng ngồi cái ghế như thế này”. Cô nuôi dạy trẻ lấy làm lạ, biết rằng Saint 4` có quý tướng sau này ắt làm đến công hầu bèn cùng Saint 4` tư thông, lấy làm yêu quý lắm.

Lớn lên biết chữ, Saint 4` không thích văn chương coi thường võ nghệ chỉ thường nhấm nháp chai Napoleon mà đọc binh pháp, lấy làm hâm mộ vô cùng. Thường than thở rằng “dạo này mình cô đơn quᔠBèn thường đi khắp bốn phương, kết bạn với anh Johny Walker và các em gái cho đỡ cô quạnh.

Gặp lúc Internet nở rộ, bốn phương thiên hạ đua nhau lập forum. Đông có 3M, tây có vietchat, bắc có ttvnonline, Saint 4` bèn bỏ nhà tham gia vào vietchat. Bởi tính hào sảng lại hay bia rượu gái mú nên kết thân được với khá nhiều hảo hán ở đây. Sake ở phương bắc, Tiger, Bee fỉ ở phương nam, Tùng 4` phương đông và nhiều hào kiệt khác.

Saint 4` uống rượu say, thường lên vietchat đong gái và chửi đám phản động, ân oán tích tụ chất cao như núi. Đám vietchat bàn nhau bèn đuổi Saint 4` ra khỏi bờ cõi. Saint 4` khi đó hơi tỉnh rượu sợ bị truy đuổi bèn bỏ sang 3M. Admin 3M sợ Saint 4` truất ngôi bèn đóng server không cho register. Bèn bỏ sang ttvnonline. Nhưng ttvnonline cũng sợ oai Saint 4` nên tiếp đón rất lạnh nhạt. Saint 4` tức khí bèn thề: “thà như giọt mưa rớt trên tường đá”, đoạn bỏ sang đất tathy.com tụ họp anh em được mười mấy người mở ra một cái Thăng Long ở đó. Lấy đong gái bỉ nhân làm tôn chỉ. Bọn Sake, Bee fỉ, Tiger đều viện điềm Durex mà tôn Saint 4` lên làm admin. Saint 4` mấy lần từ chối không được bèn nhận, tự xưng là Hoàn đế, lấy ảnh Napoleon làm Avatar, chọn màu đỏ là màu chủ đạo, đem quốc kỳ làm logo, lấy Unicode làm font chính thức, lại nhân khi ấy đương đi du học bên nước ngoài mà chọn “Xa mẹ” là tiêu chí. Giao cho Sake làm kỹ thuật viên, Tiger là Quốc Cữu, Bee fỉ làm tướng quân, Nhóc Bé làm hoàng hậu.

Saint 4` biết chiêu hiền đãi sĩ, nghe ở đâu có hiền sĩ là không quản đường xa đến thăm viếng tình tự. Lại biết dùng mưu của bọn Tiger Sake khiến cho Thăng Long ngày càng hưng thịnh. Có nhiều bọn hào kiệt khắp nơi đổ về gia nhập. Phan Việt từ ttvnonline lại, Gaup, Rebel từ netnam sang, Evil, Quốc Hưng, Anh Vũ từ 3M về, Gỗ Mun từ Hoa Học Trò đến, Congu từ trên trời xuống. Năm sau lại có bọn Hải Nam, Hồ Bất Sầu, Kidman, Lihny, Hannibal, Ba Giai, 1dc7, Killer, Xeko gia nhập. Đội ngũ hùng hậu lên đến mấy ngàn người. Lại thỉnh thoảng đem quân đánh đông dẹp bắc thường thu được thắng lợi. Đông dẹp vn2k, bắc phá ttvnonline, tây quấy talawas. Trở thành một forum hùng mạnh trong thiên hạ. Lại mở mang thêm nhiều mục mới như Âm nhạc, Bóng đá, Dịch thuật vv.. Đồng thời đặt ra tước hiệu Hải Đăng thưởng cho người có công, Chã để chỉ dân đầu đen. Lại sai các đại thần lập ra Long Tuyển nhằm lưu truyền hậu thế.

Saint 4` bấy giờ đâm ra hơi tự mãn, lại tuyển được trong dân gian được hai mỹ nhân là Thổ phỉ và Phan An bèn nạp làm phi, lại nghi ngờ đám thân cận là những chủ nợ của mình kiếp trước bèn đem tấm thân hiến cho bọn chúng, đâm ra đám TW như Tiger, Gỗ Mun, Bee fỉ, Xeko cũng hưởng lợi khá nhiều. Đêm nào cũng hội họp đàn đúm tri sòm pho sòm trên YIM ầm ĩ đến khuya.

Từ đó đâm ra bỏ bê việc triều chính, đến nỗi để cho Thăng Long sập lên sập xuống đến mấy lần, cũng là bởi vì chuyện ấy. Đến năm tathy thứ ba lại có chuyện tranh giành gái với Gaup, bèn lừa ban nick Gaup, đổ cho vi phạm kỷ luật đoạn tịch thu con chim triền triện làm ăn của Gaup mà đày ra Đổ lỗi rửa tội. Rồi Chủ tịch hội phụ nữ Evil vốn có xích mích với Gaup bèn nhân cớ dấy lên cuộc tranh đấu khiến cho Gaup phải đội nón mà đi, mãi đến mấy tháng sau mới quay về.

Bấy giờ forum có nhiều hiện tượng quái lạ, tỷ như Gỗ Mun đang giai lại đổi thành gái, Chetxy đang gái lại hóa giai, Chuyện nghiêm chỉnh bỗng nảy ra một bác Quyzen đòi đổi lại thuyết tương đối Anhxtanh, rồi thiên hạ đại loạn đánh nhau ầm ĩ trong “Các cách dỗ ngọt bạn gái”. Saint 4` bèn sai quan bốc sư XChâu giải đoán. XChâu biết Saint 4` ưa du nịnh bèn đoán rằng: gái hóa giai, giai hóa gái tức là phong trào bình đẳng nữ quyền lên cao, những người như quyzen xuất hiện vì ý tưởng sáng tạo nhiều, mọi người cãi nhau kịch liệt là hăng hái tham gia các hoạt động tức là điềm Forum ngày càng hưng thịnh. Saint 4` nghe nói đẹp lòng bèn sai lấy 10 pic gái ra thưởng cho XChâu.

XChâu ra ngoài triều gặp Hồ Bất Sầu bèn than rằng: “Gái hóa giai, giai hóa gái là điềm gái thao túng nước nhà mà vua tôi dâm loạn, đến kẻ như Quyzen cũng mở miệng được giữa chốn triều đường thì sao mà thiên hạ không đại loạn cho được. Tôi đồ rằng Thăng Long này rồi suy đồi trong tay gái mất thôi” Hồ Bất Sầu nghe vậy cũng không biết nghĩ kế nào cả. Bèn bàn bạc với quan Tuyên huấn Quốc Hưng. Quan tuyên Huấn bèn làm bản tâu, lời lẽ thống thiết rằng năm nay chính sự suy đồi, Hoàng thượng phó mặc chính sự cho bọn Thỏ đói, khiến cho gái, chã thao túng quyền chính, lại để cho bọn như Cát Khuê, Chả sất, Quyzen, Giangthu lọt vào gây loạn trong khi lại nhiều ngày không ra mặt thiết triều mà ở trong vui vầy với đám Tiger Gỗ mun Bee fỉ thiết tưởng không phải là việc làm của bậc quân vương.

Saint 4` nghe tâu cả giận bèn đuổi Quốc Hưng ra ngoài, đoạn bắt chước hình Bào lạc của vua Trụ mà dựng ra Cột điện để treo những ai dám can gián lên đó. Ngay ngày đầu tiên đã có tới bốn năm nick bị treo. Ngay cả Hội trưởng Phụ Nữ là Evil cũng không được tha. Đâm ra không ai dám khuyên can nữa cả. Chính sự ngày càng đi xuống.

Đến năm tathy thứ bốn, Saint 4` viện dẫn lý do sức khỏe, bèn lui vào hậu cung vui vầy với Thổ Phỉ, nhường quyền chính lại cho Tuấn bát, chỉ buông rèm ngồi nghe chính sự. Tuấn bát tuổi trẻ tài cao, thông cái học hình danh, lại có Đại tá Tuỳn hỗ trợ vì vậy dần dần khôi phục lại sự phồn vinh thuở trước.

Năm tathy thứ năm, có bọn hacker tranh giành nhau cái Trí tuệ VN, đánh lây cả sang Thăng Long đến nỗi sập cả server. Đại tá Tuỳn chỉ kịp cõng Tuấn bát chạy về Việtkey, Đỉavn bèn phò tá Saint 4` chạy về diavn.free.fr, dựng lại cờ Thăng Long. Tuỳn Đại tá thấy lòng dân về cả Đỉavn bèn đem quân của mình về hội ở diavn. Đỉavn, do có công bảo giá, được Saint 4` phong làm admin, viện dẫn tathy hoang tàn đổ nát, bèn định đô ở dianvn, đổi niên hiệu thành Diavn.

Bấy giờ bọn tôn thất là Gaup cùng đám Anh Vũ, Thỏ đói cũng lưu lạc ở bên ngoài. Nguyên khi trước Gaup thấy Tuấn bát được trao quyền chính thì không bằng lòng, chắc mẩm sau khi hồi cung thì ngôi admin nhất định về tay mình. Ai dè Saint 4` nghe lời Đỉavn mà định đô ở diavn không về tathy nữa, bèn dịp loạn BAYC tự mình thiên sang vùng đất thanhnienxame.net mà dựng nên một forum mới, vẫn lấy cờ hiệu cũ của Thăng Long nhưng đổi tên thành thanhnienxame, tự xưng là Thăng Long Xịn.

Bấy giờ Thăng Long lại chia thành hai Thanglong@Diavn gọi là Nam Thăng Long hay Thăng Long Cũ. Thanglong@Gaup gọi là Tây Thăng Long hay Thăng Long Xịn.
Gạụp
16-10-05, 11:58
Đỉavn bản kỷ

Đỉavn quê ở tỉnh Nam, vốn làm lái buôn các đồ thêu thùa may vá, thường đi lại khắp nơi, dụ dỗ đàn bà con gái mà mua rẻ bán đắt đâm ra có vốn to. Bấy giờ đương ở Phú Lang Sa, đi qua chốn chợ búa nghe thấy có đám trẻ hát rằng

“Thăng Long đi dễ khó về
Khi đi teo tóp khi về bủng beo”

Bèn về nhà bàn với phụ mẫu rằng:

“Con nghe nói có xứ Thăng Long rừng thiêng nước độc khó nhằn lắm. Mà phàm những chỗ khó xơi lại là những chỗ dễ kiếm nên con muốn bán gia sản đi để đến chốn ấy tham quan một chuyến.”

Người mẹ nghe vậy can rằng:

“Mày bây giờ dẫu không giàu có gì cũng có gia sản ức vạn, thân dẫu không ông nọ bà kia cũng làm đến cái tiến sỹ. Mẹ nghe nói Thăng Long là chốn giang hồ hiểm ác, chã với hải đăng lẫn lộn thực giả khó phân, mười người đi trở về không lấy nổi một, sao không ở nhà mà kiếm lấy con vợ vui thú điền viên, tội gì mà dấn thân vào hả con”

Trả lời:

“Con người ta ở đời an phận quá thì tàn lụi, vả lại đại trượng phu chỉ sợ không lập được công danh chứ không sợ hiểm nguy. Với lại chú Vương Vũ Thắng lăn vào trong đống ttvnonline hỗn độn gấp mấy mươi lần còn làm nên sự nghiệp vẻ vang thu về mấy trăm tỷ nữa là, chưa chắc con đã không nên nghiệp lớn đâu mà mẹ lo”

Bèn không nghe lời mẹ, bán nửa gia sản đi, mộ mấy trăm tay dũng sĩ gồng gánh cùng đi về phía Thăng Long.

Lúc mới tới bèn khoan vào yết kiến admin vội, cùng mấy trăm tùy tùng chia nhau ở các quán xá tiếp đón khách mà nghe ngóng. Lần lữa đến mấy tháng liền. Bấy giờ trong Thăng Long admin Saint 4` đương mải tranh giành gái mú với Gaup mà bỏ bê chính sự, quyền sinh quyền sát nằm hết trong tay bọn Hải Đăng mà bọn này cũng đang bận kết thành băng đảng tranh giành với nhau, không quan tâm gì đến chính sự, thành ra Đỉavn không làm cách nào tiến thân được.

Khi ấy có anh Hải Đăng là Châu Kiu Lờ đương mưu tính mở quán kinh doanh Cave làm giàu, nào ngờ bên Tàu lại mở ra dịch vụ gọi là Cave giá rẻ khiến cho Châu Kiu Lờ không cạnh tranh được bèn về bàn với hải đăng Taigẻ vác súng ống máy bay tàu chiến toan bắn sang Tàu đến tận Bắc Kinh báo thù (xem Taigẻ thế gia và Châu Kiu Lờ thế gia). Bấy giờ không khí chiến tranh rộn rịp, súng lớn súng nhỏ bắn đì đùng suốt ngày.

Đỉavn thấy thế đâm sợ hãi nói

“Kẻ trên thì lo chuyện gái, kẻ dưới thì ham lập công mà lấy sự chiến tranh làm thú vui, ta mà còn ở đây chắc không toàn mạng”

Bèn ngay tối hôm ấy cùng tân khách sửa sang hành lý định bỏ sang forum khác.

Bấy giờ có một vị tiên sinh thấy Đỉavn định bỏ đi bèn vội vàng đến yết kiến mà nói rằng

“Sen 4` là kẻ không chịu khuất dưới người đâu, lâu nay bị bọn Tuấn bát Strong cu đè nén chưa chắc đã chịu thua, tranh giành gái với Gaup chẳng qua là cái kế che mắt bọn chúng đó thôi. Nếu tiên sinh giúp Sen 4` lấy lại quyền chính thì lợi không biết đâu mà kể. Tiên sinh đành lòng bỏ đi để kẻ khác cướp mất cơ hội này hay sao? để dăm ba tháng nữa mà Tuấn bát nó thu được lòng dân yên được thiên hạ thì còn đâu cửa mà ù nữa”

Đỉavn chợt tỉnh ngộ, bèn quỳ xuống lạy mà rằng

“Tôi nay được lời của tiên sinh như được thấy vừng trăng rằm, từ nay xin thờ làm thầy”

Tiên sinh cũng lạy tạ mà đáp rằng

“Tôi là vì sự an nguy của Thăng Long mà thôi. Tôi trông trong đám member chỉ có ngài là người nhân nghĩa sáng suốt. Sau nay Thăng Long đại loạn, sự còn mất của Thăng Long chắc chỉ có thể trong mong được ở ngài mà thôi.”

Nói đoạn từ tạ mà bỏ đi. Sau này có kẻ nói rằng đấy là Sake tiên sinh là bạn hữu của admin Sen 4` nhưng cũng không lấy gì làm chắc chắn.

Lại nói Đỉavn tuy được kế của tiên sinh nhưng cũng chưa lấy gì làm an tâm, bèn về nhà hỏi giáo sư rằng:

“Buôn phần mềm lậu lợi gấp mấy lần?”

Vị giáo sư bèn trả lời

“Lợi gấp mười”

Lại hỏi

“Buôn domain lợi gấp mấy lần?”

“Lợi gấp trăm”

Lại hỏi

‘Thế nếu giúp cho một người làm admin của một forum thì sao?”

Giáo sư cả cười mà rằng

“Làm thế nào để giúp cho một người thành admin cho được! Nếu được thì pix và email, nick của gái dùng cả đời không hết lợi gấp nghìn gấp muôn tính hết thế nào được”

Đỉavn bèn yên tâm về bán nốt phần gia sản còn lại mua hosting ở diavn.free.fr, xong bỏ tiền cho tân khách đi lẫn vào các mục Âm nhạc, Vi tính đường, Giao lưu mà kết giao member. Còn mình thì vào yết kiến Sen 4` ngày đêm mật thư bàn mưu tính kế.

Năm tathy thứ năm, có bọn hacker tranh giành nhau cái giải Trí Tuệ VN. Đỉavn thấy thời cơ chín muồi bèn mật cho tân khách sang quấy rối bọn chúng khiến cho bọn chúng tức giận mà đánh sập Thăng Long.

Bấy giờ Thăng Long bị sập, member nhốn nháo không biết đi đâu về đâu. Tuỳn Đại tá chỉ kịp cõng Tuấn Bát cùng vài member chạy về forum vietkey. Đỉavn bèn cùng tân khách phò tá Sen 4` chạy về diavn.free.fr. Member nghe nói Sen 4` ở diavn bèn lũ lượt theo về. Tuấn bát cô thế đành đem toàn bộ member về theo, bấy giờ quyền admin về tay Đỉavn cả.

Đỉavn viện dẫn Tathy hoang tàn đổ nát, bèn định đô ở diavn.free.fr, gây dựng lại Thăng Long. Lập ra CLB Nho Săn Cáo và Thăng Long Lib cho mọi thành viên vào không thu thuế, nhân dân ấm no an cư lạc nghiệp.

Đỉavn bấy giờ có ý tự đắc toan truất ngôi Sen 4` mà lên làm admin trưởng. Bèn gọi Sát thủ tình trường Phuong Dong vào bàn bạc. Phuong Dong nói: “Không nên, Tuấn Bát không tranh nổi ta là vi ta lấy danh nghĩa là phò Sen. Bây giờ ta làm thế thì còn thể thống gì nữa. Với lại hôm trước ta có hack vào chốn chợ búa nghe con trẻ hát rằng Giữ chùa thờ phật thì ăn oản, điềm trời chưa dứt nhà Sen, mình không nên manh động.” Đỉavn nghe ra bèn bỏ không nhắc lại chuyện đó nữa.

Sau này Đỉavn lại ham thuật thần tiên, bèn bắt chước Catonna xứ MU mà cùng với Phương Dong từ bỏ chức admin lên núi kiếm gái luyện đan tìm dược. Sen 4` nhớ công ơn bảo giá bèn ban thưởng cho rất hậu, phong cho con là Ích hiệu Thiết kế trim việt được nối chức cha làm tả admin, với Ích Châu làm hữu admin cùng trông coi việc nước.
Gạụp
16-10-05, 12:01
Gaup bản kỷ

Gaup người ấp Trâu đất Kinh Bắc. Cha mẹ Gaup khi trước lo về sự hiếm muộn bèn cùng nhau vào cầu tự đền Ngọc Sơn. Đến khi về thì thành có thai. Một đêm bỗng nằm mơ thấy một vị thần nhân dắt một con giống như con chó mà to gấp nhiều lần, lông đen xồm xoàm mà tai lại tròn. Con thú ấy trông thấy thân mẫu Gaup thì phục xuống, nhả ra một cái cặp sách to trên ghi dòng chữ “Học, học nữa, học mãi”. Khi tỉnh dậy, nói chuyện với chồng, chồng bảo:

“Đấy tất là con gấu”

Đến ngày lâm bồn có hai con gà ở đâu bay lại ấp ở hai bên đầu nhà. Nhân thế bèn đặt tên con là Gaup, lại nhớ lại giấc mộng khi trước mà đặt tên tự là Gấu.

Gaup khi nhỏ theo chúng bạn đến trường học tiếng Anh. Học mãi không vào bèn nói:

“Chỉ tại ta đẹp trai, gái theo đông như kiến nên tâm không định, không thể nào học tập gì được”

bèn về nhà tự rạch lên mặt mấy đường, lại lấy da trâu đắp lên mặt lâu dần thành sẹo, đến độ sau này Evil Hội trưởng hội phụ nữ Thăng Long thấy cũng phải rùng mình. Lại hiềm nỗi giọng mình vẫn còn là giọng Việt bèn ra hồ Hale cắn mấy mươi viên thuốc lắc khiến cho giọng đổi khác đi. Sau đó mặc quần áo rách rưới, đi lẫn vào bọn ticolo, cái bang, và bán vé số ở Kiếm Trì mà học tiếng Anh được 700 điểm TOEFL.

Lớn lên Gaup ham học hỏi, thường bỏ nhà nhảy tàu điện mà đi chu du khắp các nước. Có người thày bói mù ở Cửa Đông trông thấy Gaup giật mình mà nói rằng:

“Thật là quái tướng. Thằng bé này sau này không làm quan lớn tất cũng là người bình thường”

Về sau mải chơi bị mẹ mìn là Mây Nữ lừa bỏ thuốc mê mang bán sang tận Bắc Kinh rồi nhân thế lưu lạc tới tận Bắc Hàn, Ai Cập, Li Bi.

Bấy giờ Gaup đang lưu lạc ở netnam. Có người hành nhân đi qua chơi gặp bèn kể về phong cảnh xứ Thăng Long và ca tụng công đức của Sen 4`. Gaup nghe qua lấy làm hâm mộ lắm bèn không quản đường xa tìm đến.

Bấy giờ Thăng Long đương lúc thịnh, Gaup ở khách xá đương đêm bỗng nghe có tiếng đọc “Ấy luận”, lời văn thiết tha mà hùng tráng, lúc lên bổng khi xuống trầm bi ai não nuột lấy làm hâm mộ lắm bèn vượt tường tìm sang. Thấy một vị tiên sinh thân hình khôi vĩ đương ngồi ôm gái uống rượu ngâm vịnh một mình, bèn hỏi thăm danh tính. Tiên sinh đáp:

“Tiểu nhân là Anh Vũ, vừa đi thi quốc tế môn Văn về nhân lúc trăng thanh gió mát cao hứng mà liều lĩnh ngâm vịnh mấy vần thơ nhạt, không ngờ làm kinh động đến cao nhân tráng sĩ”

Vội đáp:

“Tiểu sinh là Gaup, cả đời không phục một ai. Nay nghe Ấy luận của tiên sinh quả là lời lẽ phong phú ý tứ sâu xa thật là tiền vô hậu giả. Gấu này xin bái tiên sinh làm thầy.”

Nói đoạn bèn cùng nhau ân ái đến sáng. Sáng ngày ra, Gaup nói:

“Đệ tử nghe nói Sen 4` đang chiêu hiền đãi sĩ, muốn tìm đến tiến thân để rộng bước kinh doanh, sau này nếu rộng bước sẽ tiến cử tôn sư để cùng nhau lập sự nghiệp”

Anh Vũ hỏi:

“Nhà ngươi có giữ được như lời không?”

Gaup bèn thề rằng:

“Nếu sai lời xin chết dưới muôn ngàn thân xác gái”

Nói đoạn vào Văn chương thi phú mà yết kiến Sen 4`. Sen 4` thấy tướng mạo Gaup thì kinh ngạc buông keyboard đứng dậy mà đón chào. Gaup quỳ xuống lạy hai lạy, Sen 4` bèn đỡ dậy hỏi về sở học. Gaup thưa rằng:

“Tôi học TOEFL cũng có biết cái tinh túy của thuật đong gái”

Rồi chỉ vạch tâu bày, có gì đem ra nói bằng hết. Sen 4` hỏi:

“Thăng Long ta, đông có 3M, tây có vietchat, bắc có ttvnonline, nam có netnam đều hùng mạnh cả, mà vietchat năm trước có cái thù đuổi ta, thù ấy chưa báo, Gaup có kế gì giúp bạn không?”

Gaup nói:

“Sen không dùng bạn thì thôi, đã dùng bạn làm admin thì tán đâu đổ đấy, đong gái nào gái ấy chết, có thể kiêm tính cả thiên hạ, lo gì mấy cái forum vớ vẩn kia.”

Sen 4` nghe nói bằng lòng lắm, cử ngay Gaup là tả admin kiêm chức quân sư, đổi cho thành dòng tôn thất, cùng bọn Tigẻ, Bee fỉ nắm giữ quyền chính. Gaup lại đem kinh nghiệm đong gái mấy mươi đời trước và chuyện lưu lạc đời mình viết thành hai bộ sách tổng cộng đến một vạn ba nghìn bảy trăm chữ là Tuyết tùng ơi và Đi Ai Cập, Bắc Hàn dâng lên Sen 4`. Bấy giờ hai bộ sách bốt lên, gái hâm mộ lắm, kéo vào Thăng Long ầm ầm. Gaup tự cho là công to, hết sức khoe khoang.

Bấy giờ gái hâm mộ Gaup quá, ngày đêm hẹn hò đông như kiến. Trong số quần nữ ái mộ chàng có Vìu Thị, vốn hội trưởng hội phụ nữ, tài sắc vẹn toàn. Mỗi lần đến tương hội với Gaup thì có tới vài ngàn tùy tùng tiền hô hậu ủng đi kèm. Gaup lấy làm hãnh diện lắm. Bỗng có một vị khách nhân xin vào yết kiến. Té ra là Sướt mướt kiếm khách Phan Việt tiên sinh, nói:

“Đại nạn của các hạ chỉ trong sớm tối, còn ở đó mà dương dương tự đắc được chăng?”

Gaup lấy làm ngờ, bèn hỏi:

“Xin cho biết cao kiến”

Đáp:

“Vìu Thị là hội trưởng hội phụ nữ, lại có tính cả nể với chị em. Có cái gì là đem ra chia sẻ dùng chung hết. Mai này các hạ với thị thành thân thì ắt sẽ bị chúng đem ra mà xâu xé. Liệu các hạ còn giữ được cái thân tàn không?”

Nói đoạn phất tay áo bỏ đi.

Gaup thất kinh mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả đũng quần, thầm nghĩ quả nhiên lời thề xác gái ngày xưa linh nghiệm. Bèn vội vào Bộ Tổng tham mưu yết kiến Sen 4` nói

“Bạn xin tiến cử một người họ Anh tên Vũ, vốn là tôn sư của bạn, tinh thông thuật tán gái tài gấp trăm lần bạn.”

Sen 4` hỏi

“Người đó ở đâu?”

“Ở ngay trong Thăng Long này, nhưng người ấy rất tự phụ, không thể lấy lễ member thường mà đãi được”

Sen 4` bèn cho đi mời về theo lễ tân khách, đãi làm khách khanh cùng trong coi việc admin.

Gaup sau đó vì kinh sợ mà động tâm, bèn lên Tiếu lâm tự mà sám hối, lại thường cùng trụ trì là Hồ Bất Sầu đại sư đàm đạo về đạo pháp, rất lấy làm tương đắc.

Năm sau, Gaup bỗng mắc một chứng bệnh quái lạ. Thường hay nửa đêm bỗng tỉnh giấc, vào Thăng Long xóa nick sửa bài, không ai hay biết. Hoặc thoảng đội nick này nick khác đi lang thang trong Thăng Long trêu hoa ghẹo nguyệt. Có vị cao sĩ là Kidman nghe nói, bảo:

“Đây tất là bệnh gấu chĩ, biểu hiện này tức là đã vào đến CMOS rồi, vô phương cứu chữa”

Gaup bèn xin nghỉ dưỡng thận. Sen 4` thương lắm, cho về nghỉ và phong cho box Dịch thuật để ăn lộc. Được ít lâu, Gaup vào núi Princeton tu luyện gặp được Định mệnh Thần Nữ truyền cho phép Xắc suất thống kê, nhờ đó bệnh tình thuyên giảm, bèn thiên về Dịch thuật ngồi dưới tán một cây bàng mà dạy học trò. Đệ tử theo học khá đông, có mấy người là Noy Tử ở Á Mễ Tỳ Ca, Nút Dịch Gia ở Phú Lang Sa tinh thông tinh dịch thuật pháp, A Tu La Tử ở Già Bản tinh thông xắc suất thống kê đều giỏi cả.

Năm tathy thứ năm, Thăng Long bị bọn hacker đánh sập, member chạy tứ tán bốn phương. Gaup cùng học trò chạy về diavn. Tự nghĩ mình là tôn thất, công trạng đầy mình chắc sẽ được mời lại làm admin. Nào ngờ mãi không thấy ai hỏi đến, bèn giận mà đi. Lại cùng bọn Thỏ đói Anh Vũ bàn tính làm chuyện đại sự. Bấy giờ nhân có bọn chã mở ra mục BAYC gây náo loạn cả forum bèn dấy binh nổi loạn, thiên ra thanhnienxame.net mà lập ra một forum mới, theo lối Ông Già Tửu Lâu ở Quảng Bá mà tự nhận mình là Thăng Long Xịn.


(tạm dừng cho các tình yêu thảo luận (http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=2880) )
Salut
16-10-05, 14:04
Về nội dung thì okie, vì cho thành viên biết được lịch sử TL là như thế nào, nhưng về cách viết, tớ đếu hiểu sao mình cứ fải bắt chước bọn Khựa? Hay bị đô hộ 1 ngàn năm, nên nó mụ mịa nó đầu rồi? Đọc chuyện này, tớ lại nghĩ là đang đọc cái chuyện, chuyện gì nhỉ? Tự dưng quên mịa nó tên. Nói tóm lại là cảm giác như mua fải hàng dỏm. Giờ, có bác nào ở Thăng long, viết lại quả này theo fong cách mới, có khi lại hay. Chán mấy cái giọng văn cổ lắm rồi. Ku PG giọng văn hài hước, có khi làm được đới.
Mecado
16-10-05, 14:40
Chú Sạlut à. Nó viết theo kiểu " Sử ký Tư Mã Thiên " đấy ợ. Hay của ló đới hị hị. Nhưng nói chung giọng văn của những "chú bị thiến" đọc cũng có tí hài hước giải trí đựoc vài trống canh nhỉ
sasa
16-10-05, 18:41
Đây là tác phẩm của anh Kidman, ngoại hiệu Máu Thăng Long hơn vườn trẻ, hiện là nhân viên công ty anh Saint