Sất, WIL, Eros, Trojan

Phát Ngôn Viên
14-10-05, 13:49
Lên cao ngồi đọc lại cái này (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=519)