TÌNH DỤC và LẠC THÚ !

lão ma
11-10-05, 16:07
Ngày nay, nhiều nơi ở những xã hội phát triển, người dân lại đối đầu với nhiều khó khăn hơn, bất toại nguyện, và tinh thần xáo trộn hơn những xã hội chậm tiến.
Có bốn lãnh vực mà hầu hết con người cố gắng tìm trong đó mục đích của cuộc đời.
- Mức độ vật chất;
- Yêu và ghét hay cảm nghĩ thích và không thích;
- Nghiên cứu và lý luận
- Hiểu biết thông cảm căn cứ trên sự phán xét thuần túy và thái độ thẳng thắn.

Vậy tình dục lạc thú là hạnh phúc chăng ?
lão ma
11-10-05, 16:29
Ku Phải Gió, Ku Đào, ku CBN, Ku Đít và ty Jinxy, Xuân, nkali ..vv..vv đâu rồi vào đây tự bạch hưng phấn đê !
Vu~
11-10-05, 18:24
Anh Lão ma có vẻ khoái chí & tâm đắc cái lĩnh vực này nhỉ? :D
lão ma
11-10-05, 18:46
Anh Lão ma có vẻ khoái chí & tâm đắc cái lĩnh vực này nhỉ? :D

Sao chú lại nói thế ?

Con vật chẳng bao giờ hưởng hạnh phúc, nhưng chúng có lạc thú. Hạnh phúc không thể căn cứ vào sự thỏa mãn độc đoán của cái ta (ngã) của một cá nhân mà là trong việc hy sinh lạc thú của mình cho phúc lợi của người khác.