PhD/Ms positions in Korea

mode
09-10-05, 16:20
Hiện nay có vài suất làm PhD hoặc Ms tại Hàn quốc, học bằng tiếng Anh. Công việc về sợi quang đặc biệt (từ fiber design cho đến device), yêu cầu bằng ĐH/Ms về điện điện tử/khoa học vật liệu/vật lý/hóa học loại khá giỏi, bảng điểm từ 7.5 trở lên, Toefl 570 hoặc IELTS 6.5 trở lên, có kinh nghiệm nghiên cứu thì càng tốt, . Offer khoảng 1200 đến 1500$/month học bổng cho PhD, Ms thì ít hơn, ko mất học phí, nhà ở miễn phí trong trường. Bác nào có bạn bè có quan tâm thì liên hệ email này: amorphous2111@yahoo.com, thanks.

Cái này là application cho học kì mùa thu sang năm, deadline khoảng giữa tháng 4, vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị thi hoặc upgrade tiếng Anh nếu cần.
mgri
10-10-05, 06:17
Không biết cái tin này có giống cái "tác phẩm" bằng tiếng Nga của bác không?

Hiện nay có vài suất làm PhD hoặc Ms tại Hàn quốc, học bằng tiếng Anh. Công việc về sợi quang đặc biệt (từ fiber design cho đến device), yêu cầu bằng ĐH/Ms về điện điện tử/khoa học vật liệu/vật lý/hóa học loại khá giỏi, bảng điểm từ 7.5 trở lên, Toefl 570 hoặc IELTS 6.5 trở lên, có kinh nghiệm nghiên cứu thì càng tốt, . Offer khoảng 1200 đến 1500$/month học bổng cho PhD, Ms thì ít hơn, ko mất học phí, nhà ở miễn phí trong trường. Bác nào có bạn bè có quan tâm thì liên hệ email này: amorphous2111@yahoo.com, thanks.

Cái này là application cho học kì mùa thu sang năm, deadline khoảng giữa tháng 4, vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị thi hoặc upgrade tiếng Anh nếu cần.