Mạng, Gái, Hải Đăng, Chã và fcuking nhau!

Thanh Phước
05-10-05, 15:22
Cám cảnh (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1539&page=7&pp=15) quá, mà cũng là vứn đề thời sự, nên em các bác trốn anh Sen qua đây làm cái Vote này xem tình hình thời sự nóng bỏng có phản ánh chân thực cuộc sống hay không?
Gieng
05-10-05, 20:16
Tuyền là cứu nét xong rồi fích có được gọi là quan hệ qua online không?
Nếu thế thì nhiều......
Thanh Phước
06-10-05, 01:08
Quan hệ qua online là lần đầu tiên quen biết nhau là qua mạng. Cứu nét xong phích thì cũng gọi là online được nếu như 2 người nói chuyện và làm quen lần đầu là qua internet.