"Draft call" là gì?

xmeo
04-10-05, 17:24
Nhờ các chuyên "ra" chỉ giúp "draft call" có nghĩa là gì với, cảm ơn nhiều:


July 28, 1965 - During a noontime press conference, President Johnson announces he will send 44 combat battalions to Vietnam increasing the U.S. military presence to 125,000 men. Monthly draft calls are doubled to 35,000. "I have asked the commanding general, General Westmoreland, what more he needs to meet this mounting aggression. He has told me. And we will meet his needs. We cannot be defeated by force of arms. We will stand in Vietnam."

"...I do not find it easy to send the flower of our youth, our finest young men, into battle. I have spoken to you today of the divisions and the forces and the battalions and the units, but I know them all, every one. I have seen them in a thousand streets, of a hundred towns, in every state in this union's working and laughing and building, and filled with hope and life. I think I know, too, how their mothers weep and how their families sorrow."
Hoadainhan
04-10-05, 17:34
Ngộ đồ rằng nó là cái gì đó tương tự như " gọi quân dự bị hay dự nhiệm " như ở mình, nếu xét theo ngữ cảnh.
mgri
04-10-05, 18:35
Em nghĩ nó là gọi nghĩa vụ quân sự thôi.
Gaup
04-10-05, 19:46
draft là quân dịch - draftee là thằng lính mới bị gọi vào lính theo kiểu quân dịch, draft lottery là xổ số quân dịch quay số chọn khoảng thời gian ngày sinh trong khoảng nào khoảng nào thì bị bắt lính...Mỹ đã bỏ chế độ quân dịch từ sau chiến tranh Việt Nam, quân nhân phục vụ hoàn toàn theo chế độ tự nguyện và tự nguyện vì có nhiều phúc lợi cho binh lính như có lương, phục vụ xong đi học đại học được quân đội trả tiền, quân đội cũng trả tiền cho nhiều đứa đi học các trường ngành nghề kiểu luật, y để về sau phục vụ trong quân ngũ.