Cơ hội đối với tầng lớp trung lưu

A.Q
20-06-05, 18:07
Theo tin báo mới đưa, sáng nay Yến Vi đã được về nhà vào lúc 10h, đây chính là cơ hội của tầng lớp trung lưu khi mà Yến Vi chắc chắn sẽ bị down giá. Ai có nhu cầu giúp đỡ Yến Vi chút tiền đường sữa thì làm ngay nhé, em nó hiện giờ chỉ còn có 39 kg thôi. Tất cả vì tình thương mếm thương mà...