chị Nguyễn thị Hồng

tnxmholland
29-09-05, 04:29
cai net lâu thế chị ? em pm cho anh Kây ko hiểu anh chị còn vào đây ko? Em muốn hỏi chị vụ nano, chị mật thư cho em email nhé. thanks
Kây Hồng
29-09-05, 11:59
Em ơi đã mật thư. Bọn chị vừa vào lại đây để đọc văn Gấu, thơ Kòm, tùy bút chiên zòn của Lãng Tử cùng mến thăm tất cả các chị em xa gần.

Mất ngủ ở Sài Gòn
Đã qua gây mê
Đang trong quá trình hồi sức

Kây + Hồng
one
03-10-05, 22:38
Èo ơi, em nhớ chị Hồng kinh! [chú thích]Cái từ kinh này là cảm thán, kiểu như cực/lắm/vãi ạ.[/chú thích] Nhân tiện chị cũng mật thư cho em nhá, em khoe cái này mới tinh hay lắm. Mà không thì chị vào Căng tin TCS gọi toáng lên. Chứ hổm rày thấy mọi người bảo TNXM lúc được lúc không (mặc dù TCS nhà em trộm vía cũng lúc được lúc không không kém).