Tạo đĩa Quick Restore

ToanNT
28-09-05, 19:44
Vì công việc của mình thường xuyên phải cài đặt máy tính. Mọi khi mình vẫn dùng phương pháp Ghost. Hôm rồi ngồi loay haoy thấy thằng Ghost 9.0 cho phép Image ra đĩa CD. Nó cũng hay, tự động cắt ra thành từng CD một. Nhưng nó lại không boot được và phải chạy khi đã cài Ghost.
Có bạn nào biết cách nào tạo đĩa CD boot và tự động bung nén chương trình ra ổ cứng (Giống như mấy đĩa Quick Restore của máy Compaq) mong chỉ giúp mình nhé.
Mình cám ơn trước.
wasabi
28-09-05, 22:04
À đây bác, theo em làm thế này.
- Cài một hệ thống chuẩn chiếm dung lượng dưới 1.8GB (Windows của em chỉ mất 800MB đĩa cứng do Nlite nó đi). Làm thế để mình đỡ rắc rối ấn vào nhả ra, mệt người.
- Ghost bằng ghost từ 7.0 trở đi (ghost 7 đã khá hoàn thiện rồi -- dùng ghost mới cũng được nhưng ghost dở ở chỗ tương thích ngược rất kém). Chọn mức Compression. là High.
- Làm một cái đĩa 3-1/2 khởi động vào M$ DOS, làm sao cho nó nhận được CD-DRIVE, nhét vào biến môi trường %CDDRIVE%. Cái này bác tham khảo thêm điã khởi động cứu hộ của Win98 (hơi mệt tý). Nhét thêm ghost.exe và supported file vào đĩa đó. Bác làm file autoexec.bat gọi ghost với các tham số tương ứng để restore cái file %CDDRIVE%:\ghost.gho lên part.1 mà ko hỏi han gì.(để biết thêm chi tiết óanh ghost -?)
- Dùng Nero Burning ROM và làm cái công việc ai cũng biết là việc gì đấy.
- Làm xong cái đĩa có thể mất ngày mất buổi nhưng em nghĩ là học được nhiều điều mới lại khỏe từ đó trở về sau.
Nguyễn Việt Anh
05-10-05, 19:32
Các pác nào chỉ cho mình nguồn tham khảo về tạo địa khởi động cứu hộ của win98. Cám ơn nhiều nha.
wasabi
05-10-05, 22:25
Bác thử cái này xem
http://upload.thanhnienxame.net/Ghost with CD-R,RW, LPT, and USB Support.IMA
File này hầu như đã đủ cả, chỉ còn một chút lăn tăn là nếu bác cần nó khởi động cái là ghost ngay thì hơi mệt, theo em.
Để giải quyết vấn đề này, có một cách đơn giản em vừa nghĩ ra là thế này, ý tửong là kiểm tra file myimage.gho (là cái file ghost bác ghi vào CDROM) ở lần lượt từng ổ đĩa xem ổ nào là ổ CDROM, nếu có thì khởi động ghost cho nó đọc từ ổ đó


(Thêm vào file autoexec.bat)if exists c:\myimage.gho goto cdrom_drive_is_c
rem có nghĩa là nếu tồn tại cái file myimage.gho ở ổ C thì sẽ lấy cái file đó mà ghost ra, không tồn tại thì thực hiện tiếp câu sau.

if exists d:\myimage.gho goto cdrom_drive_is_d
if exists e:\myimage.gho goto cdrom_drive_is_e
if exists f:\myimage.gho goto cdrom_drive_is_f
if exists g:\myimage.gho goto cdrom_drive_is_g
if exists h:\myimage.gho goto cdrom_drive_is_h
.... (cứ thể tiếp)


:cdrom_drive_is_c
ghost c:\myimage.gho (gì gì đó em ko rõ lệnh bác đánh thử /? xem sao)
goto finalize

:cdrom_drive_is_d
ghost d:\myimage.gho (gì gì đó em ko rõ lệnh bác đánh thử /? xem sao)
goto finalize

:cdrom_drive_is_e
ghost e:\myimage.gho (gì gì đó em ko rõ lệnh bác đánh thử /? xem sao)
goto finalize

...
(cứ thế tiếp):finalize
echo ghost completed, have fun!