Basic nature photography

Mây
28-09-05, 17:50
Một cuốn sách rất hay cho những bạn muốn học chụp ảnh.

Basic nature photography (http://upload.thanhnienxame.net/basicnaturephotography.pdf)Mây
lão ma
28-09-05, 20:20
Một cuốn sách rất hay cho những bạn muốn học chụp ảnh.

Basic nature photography (http://upload.thanhnienxame.net/basicnaturephotography.pdf)Mây

Sách này hay phết nhở! Cám ơn nhà Mây nhiều nhé :)

lão ma
...