Đề nghị

Muộn Đêm
23-09-05, 02:21
Thưa các bác và các bạn,

hôm nay em vừa thấy diễn đàn có hai nicks mới là Sư bố... và Bố tìm con... Thật ra là do bạn nào làm ra nick Sư bố... trước rồi sau đó mới bị chửi lại. Em nghĩ chị Hap em người lớn, chỉ làm nhiệm vụ của TZV mà không có gì sai trái hay đáng chê trách để người khác được phép réo chửi như thế cả. Em nghĩ chắc chủ nick Sư bố... cũng là người biết điều và không định đùa dai. Em đề nghị phiền bác TZV nào kill hai nicks đó thì không hiểu có được không?

Em cũng mong những bạn nào chơi diễn đàn thì nên biết giữ gìn, mình chửi bố người ta được người ta sẽ chửi ông nội mình lại. Chơi thì chơi, đừng để một người vào net cả họ được nhờ như hải đăng MNP thì chẳng hay ho gì cho ai cả. Em cũng nghĩ nên có cái luật nho nhỏ hay cam kết ngầm với nhau là không lôi gia đình, bố mẹ, anh chị em, chồng con, giai gái... vào khi chửi vì đó là điều không ai muốn.

Em xin hết.
Gaup
23-09-05, 02:43
Báo cáo bác muộn em sẽ làm ngay theo lời bác yêu cầu.