Khoe hàng tí

gnorT
19-09-05, 15:11
Em các bác vừa cắn răng cắn lợi sắm con này (http://www.apple.com/ipodnano/ads/480.html)
Nó bé thế này đây
http://images.apple.com/ipodnano/gallery/images/galleryimage012.jpg


Đây (http://arstechnica.com/reviews/hardware/nano.ars/1) là review của nó. Khiếp, đập thế mà nó không chết...