Ba Cơ Chế - Đặng Kim Sơn

Cổ Nhuế
17-09-05, 09:54
Tác giả:
Tiến sỹ Đặng Kim Sơn

Tên sách:
Ba Cơ Chế
Thị trường, Nhà nước và Cộng đồng
Ứng dụng cho Việt nam

Nhà xuất bản chính trị quốc gia

Giá bán: 70.000 VNĐ

Đây là cuốn sách viết về thể chế (Ba Cơ chế có thể hiểu là Ba Thể chế) nên thuộc đề tài hơi khó đọc. Bù lại sách viết mạch lạc, trình bày khoa học, nhiều thông tin và kiến thức bổ ích. Minh họa của chính tác giả, rất hóm hỉnh.

4c muốn tiết kiệm 70.000 VND thì có thể đọc miễn phí TẠI ĐÂY: http://www.at-m.or.jp/~daff/Ba_co_che.pdf