Tintin & Asterix toàn tập cho Tler

neoconservative
15-09-05, 15:56
Companion Preview
http://rapidshare.de/files/3435290/00_-_Companion_Preview.cbz.html
Land of the Soviets
http://rapidshare.de/files/3435524/01_-_Land_of_the_Soviets.cbz.html
Tintin in the Congo
http://rapidshare.de/files/3436023/02_-_Tintin_in_the_Congo.cbz.html
Tintin In America
http://rapidshare.de/files/3436019/03_-_Tintin_In_America.cbz.html
Cigars Of The Pharaoh (1934)
http://rapidshare.de/files/3436071/04_-_Cigars_Of_The_Pharaoh__1934_.cbz.html
The Blue Lotus
http://rapidshare.de/files/3436136/05_-_The_Blue_Lotus.cbz.html
The Broken Ear (1937)
http://rapidshare.de/files/3436592/06_-_The_Broken_Ear__1937_.cbz.html
The Black Island (1938)
http://rapidshare.de/files/3436348/07_-_The_Black_Island__1938_.cbz.html
King Ottokar's Sceptre
http://rapidshare.de/files/3436381/08_-_King_Ottokar_s_Sceptre.cbz.html
The Crab with the Golden Claws
http://rapidshare.de/files/3436356/09_-_The_Crab_with_the_Golden_Claws.cbz.html
The Shooting Star
http://rapidshare.de/files/3436601/10_-_The_Shooting_Star.cbz.html
Secret Of The Unicorn.cbz
http://rapidshare.de/files/3436570/11_-_Secret_Of_The_Unicorn.cbz.cbz.html
Red Rackham's Treasure (1944)
http://rapidshare.de/files/3436644/12_-_Red_Rackham_s_Treasure__1944_.cbz.html
The Seven Crystal Balls (1948)
http://rapidshare.de/files/3436732/13_-_The_Seven_Crystal_Balls__1948_.cbz.html
Prisoners of the Sun
http://rapidshare.de/files/3436770/14_-_Prisoners_of_the_Sun.cbz.html
Land of Black Gold
http://rapidshare.de/files/3436866/15_-_Land_of_Black_Gold.cbz.html
Destination Moon
http://rapidshare.de/files/3436803/16_-_Destination_Moon.cbz.html
Explorers on the Moon
http://rapidshare.de/files/3437377/17_-_Explorers_on_the_Moon.cbz.html
The Calculus Affair
http://rapidshare.de/files/3437395/18_-_The_Calculus_Affair.cbz.html
Red Sea Sharks
http://rapidshare.de/files/3437429/19_-_Red_Sea_Sharks.cbz.html
Tintin In Tibet
http://rapidshare.de/files/3437434/20_-_Tintin_In_Tibet.cbz.html
- Castafiore Emerald
http://rapidshare.de/files/3437842/21_-_Castafiore_Emerald.cbz.html
Flight 714
http://rapidshare.de/files/3437753/22_-_Flight_714.cbz.html
Tintin And The Picaros
http://rapidshare.de/files/3437830/23_-_Tintin_And_The_Picaros.cbz.html
TinTin and Alph-Art
http://rapidshare.de/files/3437735/24_-_TinTin_and_Alph-Art.cbz.html

Tintin and The Lake Of Sharks
http://rapidshare.de/files/3437744/25_-_Tintin_and_The_Lake_Of_Sharks.cbz.html

All files are in CBZ format.
Can be Read by any CBZ reader.
Or can be unzip by any zip or rar programme.
(rename it in rar or zip, should works)

01-Asterix the Gaul.pdf
02-Asterix in Spain.pdf
03-Asterix in Britain.pdf
04-Asterix and Cleopatra.pdf
05-Asterix and the Goths.pdf
06-Asterix the Gladiator.pdf
07-Asterix the Legionary.pdf
09-Asterix and The Big Fight.pdf
10-Asterix and the Roman Agent.pdf
11-The Mansion of the Gods.pdf
12-Asterix at the Olympic Games.pdf
13-Asterix and the Laurel Wreath.pdf
14-Asterix and the Soothsayer.pdf
15-Asterix and the Golden Sickle.pdf
16-Asterix and the Great Crossing.pdf
17-Asterix and the Cauldron.pdf
18-Asterix and the Laurel Wreath.pdf
18-Chieftain's Shield.pdf
19-Asterix and Caesar's Gift.pdf
20-Asterix and the Normans.pdf
22-Obelix and Co.pdf
23-Asterix and the Banquet.pdf
24-Asterix in Corsica.pdf
25-Asterix in Belgium.pdf
26-Asterix and the Great Divide.pdf
27-Asterix and the Black Gold.pdf
28-Asterix and Son.pdf
29-Asterix Versus Caesar.pdf
30-Asterix and the Magic Carpet.pdf
32-Asterix and the Secret Weapon.pdf
33-How Obelix Fell into the Magic Potion.pdf
35-Asterix and Obelix all at Sea.pdf
36-Asterix and the Actress.pdf
The First Asterix Frieze.pdf

http://rapidshare.de/files/3699547/Asterix_01-03.rar.html
http://rapidshare.de/files/3700229/Asterix_04-06.rar.html
http://rapidshare.de/files/3700803/Asterix_07-09.rar.html
actually this contains 7,9,10. The following is no 8
http://rapidshare.de/files/4223552/Asterix_in_Switzerland.cbr.html
http://rapidshare.de/files/3702158/Asterix_11-13.rar.html
http://rapidshare.de/files/3703095/Asterix_14-16.rar.html
http://rapidshare.de/files/3703188/Asterix_17-18.rar.html
http://rapidshare.de/files/3704440/Asterix_19-22.rar.html
http://rapidshare.de/files/3704693/Asterix_23-25.rar.html
http://rapidshare.de/files/3704677/Asterix_26-28.rar.html
http://rapidshare.de/files/3715467/Asterix_29-32.rar.html
http://rapidshare.de/files/3715336/Asterix_33-36.rar.html

Mọi người nên dùng account premium của rapidshare để down. Cái này có thể search trên mạng. Hoặc vào đây xem thử: http://www.giuciao.com/forum/.

Source: www.avavhome.ru
wasabi
15-09-05, 17:31
Em nhân tiện hỏi bác có Lắc ki Lúc không ạ (cả bộ ấy bác, vài quyển scan chán lắm).

Em cảm ơn
neoconservative
24-09-05, 20:15
Tớ có trọn bộ nhưng là paper. Lúc trước tặng gái nguyên 1 bộ nhưng cũng kịp mua bộ khác. Làm cách nào cho wabasi mượn. Trong Lucky Luke tớ thích đọc những tập có Rantanplan nhất. Còn cậu?