Let's keep our 4`r funny

shinnama
14-09-05, 07:38
http://IMG84.imageshack.us/IMG84/9718/102ov.jpg
BÚT RUỒI
15-09-05, 11:34
Thú vị quá!
Nhưng mình cóc dám đứng gần, đã mấy lần vẩy vỡ bồn tiểu rồi. ;-)
shinnama
19-09-05, 15:42
http://img.photobucket.com/albums/v411/danjp/rumors.jpg

:13:
shinnama
20-09-05, 17:01
:nutkick: :nutkick:
My Game (http://cut-di.com/vc/flash/Games/Chien-tranh-giay.swf)