Không đọc được website thanhnienxame.net

neoconservative
12-09-05, 15:47
Các đồng chí admin, tớ không thể nào đọc được website của các cậu. Chữ đọc được chữ không. Tớ đoán là do font. Nhưng tớ đã cài font unicode rồi mà vẫn không đọc được.

Ngoài ra cho tớ hỏi làm cách nào để ngăn chặn bomb trong Yahoo messenger bên cạnh dùng ignore list.

Cậu nào đã dùng thử YPOPs để xem yahoo mail bằng outlook thì nhân tiện giúp tớ 1 tay vì tớ đã configure như yêu cầu nhưng vẫn không thể nào check mail được. Thanx.
Happiness
12-09-05, 16:07
Bác thử vào View/Encoding của IE đặt lại thành UTF-8 xem được không. Chào mừng bác đến chơi.
neoconservative
12-09-05, 16:37
Tớ đã check lại rồi vẫn không được. Nhà tớ dùng thằng Opera. Thử bằng firefox và IE thì không thấy lỗi.
Hồ Minh Trí
12-09-05, 16:42
Change Unicode-UTF8 to Western ( Tab Character Encoding)