Test một chút

VTV
19-06-05, 01:35
Test một chút để thử xem có mục xóa bài không mà tìm mãi không thấy. Chán các bác quá :(
Nguoigiupviec
19-06-05, 08:02
Mọi người có thể xóa sửa bài viết của mình trong vòng 1 ngày từ khi nó được Post lên. 4C bấm vào nút Edit để xóa, sửa. Chúc vui