New Orleans, Bão Katrina

Tia
02-09-05, 19:53
Đáng thương nhỉ, hàng nghìn người chết, cả một thành phố, hay là cả liên bang bị ngập dưới nước thể hả 4c. New Orleans nằm ở phía nào của nước Mỹ ý nhỉ. Mình vốn dĩ từ trước tới nay mù tịt về nước Mỹ, nhưng sắp tới định đi San Fransisco chơi mấy ngày, nhưng xem chừng là bất an quá. Hôm trước ở Iraq thấy bảo chí viết là cả 1000 người chết, chỉ vì có 1 người đàn ông khóc lóc tưởng là có kẻ đánh bom tự sát. Rồi cả nghìn người ở Bát đa, hoảng loạn dẫm đạm lên nhau mà chết. Không biết có bác du học sinh nào nhà mình ở gần đó bị thiệt mạng không.
Calla
03-09-05, 13:59
Xem vô tuyến chiếu cảnh cả thành phố hỗn loạn không khác gì như hồi tsunami cả, mà toàn là người già yếu và dân da đen phải ở lại chịu trận thôi, bọn giàu nó đã tếch đi sơ tán từ đời nào rồi. Mà công tác cứu trợ như dở hơi, cũng đầy cảnh cướp bóc, hôi của , hoảng loạn, đói khát...mà không ai nghĩ lại xảy ra ở chính nước Mỹ đấy.

New Orleans nằm ở bờ biển phía nam nước Mỹ, lọt thỏm giữa 1 bên là sông Mitsisipi và 1 cái hồ gì đó quên tên rồi. Thành phố này nằm thấp hơn mực nước biển nên cũng phải có đê bảo vệ như HL, lần này vỡ đê ngập chắc cả tháng. Mình có đứa bạn ở Texas, sang chơi bên NO được 1 hôm thì có lệnh sơ tán, chạy thục mạng về, may mà không tắc lại.