giúp em dịch cái này sang tiếng Anh với!

clone
26-08-15, 14:36
Em đang làm báo cáo mà đến đoạn này thì bí quá, không biết tiếng anh có khái niệm gì tương đương với những cái này ở Vn ko. Em cám ơn trước :D

1, ĐẤT DƠN VỊ Ở:
* Đất ở: 41.76%
*Đất dịch vụ công cộng: 7.91%
*Đất cây xanh mặt nước: 6.28%
2, ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở:
*Đất dịch vụ công cộng: 11%