Giải pháp cho cây xanh Hà Nội

LIVE
23-03-15, 06:43
https://www.youtube.com/watch?v=1IV10M1RbEA

4rum dạo này chả có bài mới, nhiều việc đáng bàn trong xã hội cũng không thấy xuất hiện, đi mịa nó hết rồi.
Dangloayhoay
23-03-15, 12:33
Hôm qua chúng làm rồi đấy thây! Đình chỉ vài chú rồi.
Vu~
24-03-15, 14:16
Nói dừng ngay là vất đi rồi, phải nói là trong chủ trương này, tôi thấy vài điểm sai. Xử ngay điểm sai, còn lại tiếp tục chặt. Sợ dư luận dân thì làm ăn gì, HN rồi sẽ như cũ thôi.