Mấy bức thư, rảnh đọc chơi

Ngọc Giao
23-05-14, 07:09
Nói chung là khi công bố mấy bức thư này, em đã gạt hết mọi nỗi sợ bị tù vì tiết lộ bí mật thư tín rồi. Thủ phạm là thằng eBay, hổng phải em nha !!!


http://www.mca.k12.nf.ca/letter1.gif
Ngọc Giao
23-05-14, 07:15
http://i.imgur.com/ukrNHQI.jpg

http://i.imgur.com/uO3csm7.jpg
Ngọc Giao
23-05-14, 07:18
http://i.imgur.com/wcUfORF.jpg

http://i.imgur.com/XCqlUR4.jpg

http://i.imgur.com/MLfmSSw.jpg
Ngọc Giao
23-05-14, 07:23
http://i.imgur.com/QMXb4ao.jpg

http://i.imgur.com/eW6Qt2t.jpg

http://i.imgur.com/ZKUtZR7.jpg

http://i.imgur.com/PF2HokF.jpg