Trang đăng ký đang có vấn đề

wasabi
07-04-14, 13:26
Em vừa mới nâng cấp các phần mềm hệ thống của diễn đàn -- việc này làm bể trang đăng ký. Em đang xem xét và sẽ sửa trong thời gian sớm nhất.

Thân mến,
- Bi
wasabi
17-05-14, 05:28
Em đã sửa lại trang đăng ký, bây giờ các bác có thể đăng ký được nick mới bình thường.

- Bi