Hô Cu Sai - 1 tháng do quá vô học

Vu~
13-10-13, 15:16
"Anh chỉ chỉ ra cho mày đâu là số đông đâu là tinh thần để cho mày nhẹ nhàng dừng chơi thôi, hoàn toàn là ý mày. Chứ cái địt con mẹ mày dở giọng lôi bố mẹ anh với nút bấm ra bố cáo cái củ cặc à.
Mày hỏi anh thích gì, anh giả lời là anh thích mày nghỉ. Sao mày chưa nghỉ? ! "
Tại: https://tnxm.net/t12490-6
Với đội quản trị thì tranh luận với thành viên vô học trong mọi trường hợp là điều không cần thiết.