Thay đổi với thành viên mới

wasabi
06-08-13, 23:59
Em vừa có một chút thay đổi.

Các thành viên mới tham gia sẽ không thể post thread mới, mà chỉ có thể reply vào thread đã có. Khi reply vào thread đã có các bác không thể post link hoặc ảnh, nếu post sẽ bị ban ngay tự động & ngay tức khắc.

Sau khi reply một số lần, hay đăng ký vài ba ngày, hệ thống sẽ tự "nhấc" ra khỏi hàng đợi. Không cần phải làm gì cả.

Cảm ơn các bác!