Đại xá Tết giết sâu bọ

Laventa
11-06-13, 14:30
mùng năm tháng năm âm này
dân người ta bảo là ngày Đoan Dương
là ngày giỗ Mẹ Việt Thường
là ngày sâu bọ hết đường hồi sinh
là ngày tiễn Luyện triệu Trinh
là ngày thẫm đẫm nghĩa tình Thắm Ken
là ngày Biển lửa không nhen
là ngày nguội ngọt chị em Mận Hường
ngày Bông nở, Đốm rực đường
tự tin khoe khéo cái lẽ vô thường bên trong
bao ngày đợi với cả mong
nay làng đại xá cho vong hội tù

chính dương trùng ngũ
mở hộ âm quan
phóng phím unban
nick về dương đạo
nay xin bá cáo
cũ mới gần xa
xếp lại can qua
về đây hội tụ
về đây hội tụ
về đây hội tụ