POP mail server CDN

TNxavợ
04-06-13, 15:27
Các thánh cho hỏi có giải pháp nào cho POP mail server hoạt động giống CDN trên web không nhỉ?
Ví dụ: người dùng ở VN dùng outlook down email qua POP thì nó tự kết nối vào máy chủ mail ở VN, người dùng ở Mẽo thì nó tự kết nối vào máy chủ ở Mẽo.
Điều kiện là máy chủ ở VN & Mẽo luôn động bộ với nhau.
wasabi
05-06-13, 00:11
Có giải pháp đấy. Cái đấy gọi là Mail Proxy. Những phần mềm như Nginx có thể làm việc này.

http://wiki.nginx.org/MailProxyModule

Nhưng tóm lại email không phải là thứ vô cùng sensitive với loading time, cho nên em không nghĩ đó là một vấn đề cần giải quyết.
TNxavợ
05-06-13, 09:03
Thật ra là có Bi ạ. Vì với một lượng lớn emai + attachment, user từ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi phải load khoảng vài trăm cái mail từ US server.
wasabi
05-06-13, 23:02
Nếu quả như thế thì em tin Nginx có thể giúp được bác.

Từ khoá cần tìm ở Google là nginx reverse proxy. Có thể đặt một cái server đường truyền lớn ở một nơi nào đó gần ví dụ Singapore rồi cho nó proxy hộ qua Mỹ. Nginx có vẻ như có thể proxy được POP3, IMAP, và SMTP, nếu như đường truyền không bị mã hoá.

Để nó tự 'chọn' server gần nhất từ một địa chỉ bác có thể xem Amazon Route 53 có thể giúp gì được không.