Phạm Duy

wasabi
27-01-13, 21:17
văn cao
trịnh công sơn
phạm duy
xin chào.
Nemc
27-01-13, 22:08
Bi gặp 3 ông này ở đâu mà chào.

http://www.youtube.com/watch?v=aBAImTdEzdY
Songoku
27-01-13, 22:29
Ông này chết rồi thì thôi. Ghét cái cách ông ấy sáng tác bài hát chống +.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời + sản nó thương dân mình...
Little Princess
27-01-13, 23:15
Mày điêu thế Luyện. Phạm Duy viết là giặc Pháp sao mày sửa thành + sản.
Songoku
27-01-13, 23:55
Mày điêu thế Luyện. Phạm Duy viết là giặc Pháp sao mày sửa thành + sản.
Khi ông ấy dinh tề thì sửa giặc Pháp thành + sản. Không điêu đâu LP. Lý do dinh tê của ông Duy rất nhỏ mọn là do Lưu Hữu Phước được đi nước ngoài chứ không phải ông ấy.
Luật
18-02-13, 19:34
Cái Trang nó đẻ chưa Songoku ?