Logo mới

nippon
18-06-05, 13:19
Mình có một góp ý nhỏ là xem lại cái logo mới này. Hình như ngôi sao năm cánh đang "trồng cây chuối".