Bảng Thống Kê Chỉ Số Thông Minh IQ Mới Nhất Năm 2010

emdinguthoi
02-12-12, 14:08
Bảng Thống Kê Chỉ Số Thông Minh IQ Mới Nhất Năm 2010
http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=4923

http://www.photius.com/rankings/national_iq_scores_country_ranks.html

Bảng Thống Kê Chỉ Số Thông Minh IQ Mới Nhất Năm 2010

Các nước tiêu biểu

13 Việt nam 94
1 Singapore 108
2 South Korea Đại Hàn Dân Quốc 106
3 Japan Nhật Bản 105
4 Italy Ý 102
6 Switzerland Thụy Sĩ 101
5 Mongolia Mông Cổ 101
7 China Trung Quốc 100
7 United Kingdom Anh 100
8 Canada 99
8 Germany Đức 99
8 Poland Ba Lan 99
9 France Pháp 98
9 Spain Tây Ban Nha 98
9 United States Mỹ 98
10 Russia Nga Ngố 97
12 Israel Do Thái 95

http://www.youtube.com/watch?v=vlZUF-80HsQ
vlZUF-80HsQ

http://25.media.tumblr.com/tumblr_me7r330eDF1r9y691o1_250.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_me7r330eDF1r9y691o1_250.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_me7r330eDF1r9y691o1_250.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_me7r330eDF1r9y691o1_250.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_me7r330eDF1r9y691o1_250.gif