Nhạc tiền chiến

Hồ Chiêu Ngọc
29-08-05, 06:04
Gửi gió cho mây ngàn bay (http://s46.yousendit.com/d.aspx?id=3HEENYVDRVG3G125ZFZUY1SNCM)

Đoàn Chuẩn-Từ Linh

(Cảm ơn chú Đoàn Nghiêm)
1. Tình nghệ sỹ
2. Tà áo xanh
3. Gửi người em gái
4. Lá thư
5. Cánh hoa duyên kiếp
6. Chuyển bến
7. Lá đổ muôn chiều
8.Gửi gió cho mây ngàn bay
9. Thu quyến rũ
10. Vĩnh biệt
sangngang
18-09-05, 16:55
Có thể tìm dùm em bài Chuyện Phim buồn không.
Em cám ơn.