Love me tender

Hồ Chiêu Ngọc
29-08-05, 05:58
Tớ hay thích nghe những bạn trai già già hát tình ca. Ví dụ như Frank Sinatra; Julio Iglesias; Elvis Presley... Hai bạn đầu tớ cũng có một ít, thực ra bạn cuối tớ cũng có nhưng vừa mới xem lại thì không nghe trong máy tính được nữa. Lòng vòng khoe khoang thế cuối cùng là ấy nào có Elvis Presley mà nhất là bài Love me tender; Are you lonesome tonight?; Can't help falling in love; Bridge over troubled water... thì cho tớ xin. Ấy nào thích của hai bạn bên trên mà tớ có tớ cũng có thể up cho bạn í được mỗi tội là tớ cũng khừ được của các bạn khác trên mạng nên cũng chã có list gì cả.


http://www.geocities.com/SoHo/Atrium/9346/elvissongs/lyricspic4.jpghttp://ia.imdb.com/media/imdb/01/I/17/94/12m.jpghttp://www.julioiglesias.com/images/intro-pic.jpg
Hồ Chiêu Ngọc
01-09-05, 13:26
Delilah (http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=2GTN12112M48D3HQ7KNL6FYIDS)

Tom Jones


I saw the light on the night that I passed by her window
I saw the flickering shadows of love on her blind
She was my woman
As she deceived me I watched and went out of my mind
My, my, my, delilah
Why, why, why, delilah
I could see that girl was no good for me
But I was lost like a slave that no man could free
At break of day when that man drove away, I was waiting
I cross the street to her house and she opened the door
She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no more
My, my, my delilah
Why, why, why delilah
So before they come to break down the door
Forgive me delilah I just couldn’t take any more

[insert trumpet solo here]

She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no more
My, my, my, delilah
Why, why, why, delilah
So before they come to break down the door
Forgive me delilah I just couldn’t take any more
Forgive me delilah I just couldn’t take any more
LANGTU
01-09-05, 14:20
thì cho xin

Bridge Over ... = của Simon & Garfunkel ấy chứ , có bản nào của ai khác hát ko ? Lúc nào rảnh tớ hát cho ấy nghe hi hi

Nếu bạn muốn tớ sẽ kiếm Bridge cho nhưng ko hứa nhan được

Delilah tớ thích lắm, xưa vẫn hát mãi, điệu van xờ hay lắm

Khuyên : nghe If you go away hay lắm