Kiếm bạn cùng mê bài Sultans Of Swing như mình

Man
26-10-12, 23:42
Có ai cùng mê bài này không vào đây chơi với mình nhé. Bàn luận các kiểu, các bản khác nhau.


Bản số 1 - Privateering - 1978


http://www.youtube.com/watch?v=h0ffIJ7ZO4U
Man
26-10-12, 23:47
Bản số 2 - Nimes 2010


http://www.youtube.com/watch?v=zc47CD_vNL4
Man
26-10-12, 23:49
Bản số 3 - Live Aid 1985


http://www.youtube.com/watch?v=plsMlX-qYP8&feature=related
Man
26-10-12, 23:52
Bản số 4- Nelson Mandela Tribute 1988


http://www.youtube.com/watch?v=6jxsnIRpy2E&feature=related
Man
26-10-12, 23:53
Bản số 5 - Alchemy Live - áo đỏ khăn trắng - 1983


http://www.youtube.com/watch?v=8Pa9x9fZBtY&feature=related
Man
26-10-12, 23:56
Bản số 6 - Studio version, not live


http://www.youtube.com/watch?v=xo-J1wf2KHc
Man
27-10-12, 00:01
Bản số 7 - Sydney Tour 1986


http://www.youtube.com/watch?v=E2PCBx6s9SY&feature=related
Man
27-10-12, 00:02
Bản số 8 - UK TV Performance - 1978


http://www.youtube.com/watch?v=BX0Bhga_2vs&feature=related
Man
27-10-12, 00:06
Bản số 9 - Basel 1992 full - áo vàng - không dùng Strat


http://www.youtube.com/watch?v=jV2Ww9E3BXM&feature=related
Man
27-10-12, 00:09
Bản số 10- áo xám - ko Strat

http://www.youtube.com/watch?v=ENJlmnqxZUQ&feature=related
Man
27-10-12, 00:20
Bản số 11 - Stockholm 1985 - áo hồng - ko có hình, chỉ có tiếng

http://www.youtube.com/watch?v=hGjvbK660tk&playnext=1&list=PLAC464FF338E9554A&feature=results_video
Man
27-10-12, 00:22
Bản số 12 - Dortmund 19-10-1980 áo vét


http://www.youtube.com/watch?v=S8jrQFzBPF4&feature=related
Man
27-10-12, 00:26
Bản số 13 - Paris Live 14-10- 1978 áo may ô
http://www.youtube.com/watch?v=jK0CE0Nn27w&feature=related
Man
27-10-12, 00:31
Bản số 14 - UK Leeds 1978 ko có hình chỉ có tiếng


http://www.youtube.com/watch?v=XibVC7bCJ9o&feature=related
Man
27-10-12, 00:40
Bản số 15 - Rockpalast Cologne 16-02-1979


http://www.youtube.com/watch?v=yyFsmTcCfj8&feature=relmfu
Man
27-10-12, 00:42
Bản số 16 - Madrid 2010 áo đen hoa

http://www.youtube.com/watch?v=I6S7FLdxrUs&feature=related
Chen
27-10-12, 20:17
Mình đx mê cái này, Man ạ.

Nhưng mình viết vào đây, để khỏi có cảm giác chỗ này chỉ mình Man post. Nhìn nó tẻ.