Phim ảnh Việt kiều

Miêu
22-09-12, 11:14
Phải nói xem Chi ngồi trên một cái ghế tựa và diễn tiếng Pháp để mô tả cái đéo gì mà Chi gọi là phức cảm thèm địt cũng có cái thú vị của nó đấy.

http://www.yxineff.com/film/un-interrogatoire-2011/
hawk
22-09-12, 23:43
Phim như kon kặc!
Hô Cu Sai
23-09-12, 00:48
Phim như kon kặc!
thằng nhà quê
24-09-12, 00:11
Load lâu vãi đái