Góc lãng mạn

Quạ
31-08-12, 02:49
Elvis Costello

http://www.youtube.com/watch?v=UJsVxHocHbs&feature=share&list=AL94UKMTqg-9D-AS4sUu98tZinywPhfdXh

http://youtu.be/cBKGQaSFEjE
Quạ
31-08-12, 02:55
Nuno Bettencourt

http://youtu.be/TTpyRCNbqy8

http://www.youtube.com/watch?v=UrIiLvg58SY&feature=share&list=AL94UKMTqg-9Ca3MmmPO46W3yODaWmNA3Y
Quạ
31-08-12, 03:04
Radiohead

http://youtu.be/rMbNcdoFDRs

http://www.youtube.com/watch?v=pKd06s1LNik&feature=share&list=AL94UKMTqg-9D35TDOhaaAG5iWVQq6XmKV
Quạ
31-08-12, 03:12
Limp Bizkit

http://youtu.be/tyuWYs8Oaqs

http://youtu.be/Cb24kLd459Y
Quạ
31-08-12, 03:15
Dishwalla

http://youtu.be/1Z5lL-y_-0g

http://www.youtube.com/watch?v=55so4pgYokY&feature=share&list=AL94UKMTqg-9Cjf_6xPY8xzd_6uDqZTob_

http://youtu.be/P8EMMkdqBMU
Quạ
31-08-12, 03:29
Gnarls Barkley

http://youtu.be/hh5ZdQrz4Qk

http://youtu.be/Z9QIa_3_Cz8
Quạ
31-08-12, 03:34
Daniel Mustard

http://youtu.be/hXlzci1rKNM

http://youtu.be/RHFEKr13MAE
Quạ
31-08-12, 04:01
Rob Thomas

http://youtu.be/G370wOP2kTI

http://youtu.be/igxBjFpkUXA
Miêu
31-08-12, 05:53
Limp Bizkit

http://youtu.be/tyuWYs8Oaqs


Bây giờ anh mới biết bài này của The Who.
Quạ
07-09-12, 01:22
GOTYE

http://youtu.be/8V6Z41UyHOE

http://youtu.be/Gtl8K0kO4P4
Quạ
07-09-12, 01:39
Korn

http://youtu.be/fK1ooG1k1-M

http://youtu.be/ArI7nO_hp6g
Quạ
07-09-12, 01:48
Alice in chains

http://youtu.be/046zw4me_Q4

http://youtu.be/pjQ321z681A
Quạ
07-09-12, 01:54
Pearl jam

http://www.youtube.com/watch?v=XTb9GNIxpMk&feature=share&list=AL94UKMTqg-9CgDv-LZ2PfaaCssVWpNV8X
http://youtu.be/fc5ANoft0rc

http://youtu.be/K9gX_Ca018Q
lluvia
07-09-12, 12:10
................................................
Quạ
07-09-12, 13:19
red hot chili peppers

http://youtu.be/3nJmOzt27oM

http://youtu.be/fV9IJVoFR_Q
Quạ
07-09-12, 13:22
Quái Vật Tí Hon :D

http://youtu.be/X0WqJilqx40

http://youtu.be/D8gZpIC20hs