Bi ơi vào đây tao bảo!

Songoku
28-08-12, 12:27
Chào Bi!
Bạn khôi phục cho tớ nick Nuyện nhé. Tiện đây cũng hỏi luôn avatar của tớ đâu rồi?
Songoku
28-08-12, 21:16
Thông báo là nick thông đã được thả rồi nhé. Chúc mừng nick thông a thống.