Chế độ nick nặc danh

rainbow
22-06-12, 15:44
Diễn đàn có cho một chế độ bán công khai - nặc danh mới.

Lưu ý: Chế độ này không ĐẢM BẢO là bác sẽ nặc danh hoàn toàn, nó chỉ đánh dấu các bài viết của bác là nặc danh và làm cho các bài viết của các bác nặc danh tới mức có thể.

Việc này có thể sẽ tốt với những bác không muốn chơi ở diễn đàn nữa hoặc chơi với tư cách nặc danh. Các nick nặc danh vẫn có thể bị ban như thường.


Các bác nhập vào phần tuỳ chọn có hình cái bánh xe:
http://i.imgur.com/qXgt3.png
Ở phần "tagline" nhập vào "anonymous" viết thường.
http://i.imgur.com/nFW9q.png

Các bài viết của các bác sẽ được chuyển thành Anonymous.
Voi gầy
13-07-12, 13:05
Tại sao lại phải mất công thế nhỉ?