Góp ý cho tranh cử

Nem
11-04-12, 22:05
bồ bi,

tôi nghĩ nên có tiêu chuẩn cho người bỏ phiếu . Nick được quyền bỏ phiếu phải là nick ít nhất viết 10 posts trên diễn đàn chính tnxm này chẳng hạn .

đối với những nick chưa từng viết bài , chưa từng đóng góp * cho forum , theo tôi k có quyền bầu và khả năng cao đó là những nick phụ của 1 nick chính nào đó.

ký tên :

- cử tri : Nem
Nem
11-04-12, 22:11
trong suốt thời gian bầu cử , để tỏ lòng yêu nước , tôi xin được treo khẩu hiệu của tôi dưới chữ ký .
Nem
14-04-12, 13:29
khinh ta k trả lời à bồ Bi ? rồi sẽ phải ân hận .
Nem
14-04-12, 13:38
bao giờ hết hạn bỏ phiếu ông Bi ? tôi đang có tham vọng lớn .