20 triệu máy tính trước 2015

vươn thuốc lào
01-03-12, 18:51
Suốt ngày chúng nó bắt anh ăn uống xong rồi lại lôi ra tẩm quất mátxa ,bắt kể lại chuyện anh đi làm cách mạng, nhàm chán là éo để đâu cho hết.thôi thì lên mạng cho hết ngày,lòng vòng một hồi thế éo nào anh lại đọc được bài
gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/tien-bo-ve-chuong-trinh-may-tinh-bang.html[/URL]

Anh đọc bài này xong lại thấy nghi nghi,anh nghi không phải là cái bác lanđiệp này có làm được hay không ,mà anh nghi là cái 7,...tỷ mà các đồng chí cách mạng của anh hứa chi. liệu cái dự án này nó có giống cái đầm của anh?
xame
02-03-12, 17:22
Thôi thì cứ tẩm quất mát xa ăn nhậu cho qua ngày, hơi đâu mà lo chuyện nhà nước. Chuyện nhà nước đã có nhà lước no.