Cứu em với

demdalat2004
29-02-12, 22:03
Các bác ơi, cứu rỗi linh hồn em với....

Dùng phần mềm R
1. Write a first section of descriptive statistics. I let you decide in this particular task what to present and how, so, try to be innovative, try to display the characteristics which are the most interesting (it will be different from one group to other). Put graphs, make sure that anyone without any scientific background could understand this part.
2. Is there seasonality in your dataset ? Explain and run a regression to char- acterize the main features of this seasonal pattern (like what we did in the introduction course).
3. In this section, you work with the series for which you have, eventually, removed the seasonal component (if any) from the previous task. First, try to find the best order for modeling this series with an AR(p) process. Explain, how you select the value p using the theoretical results exposed during the lectures. Do the same for finding the best MA(q) process. Comment the results.
4. Now, work again with the original series. Implement the Box and Jenkins methodology, explaining each step (if there is seasonality, don’t forget the sea- sonal components).
In particular, you should put the acf and the pacf of the residuals, comment them, compare with the ones of the original data ; also you can compare the original data and the one period ahead predicted values (visual fit of your model), compare the BP test before and after, etc. It is also important to comment each table, figure. Don’t forget that when you apply the Box and Pierce test, you should not reject it for your final model (otherwise, you need another model).
5. Forecast your data for the next 4*S periods where S is the seasonality (i.e. 4 years for yearly data, 16 months for quarterly data, 48 months for monthly data). If you have weekly data, then just forecast the next year, i.e. 52 obser- vations.
6. Plot the forecasts and comment.
demdalat2004
29-02-12, 22:09
Dạ còn đây là file dữ liệu (http://huyphong.com/downloads/french_debt.csv.zip)
Bắc Thần
29-02-12, 23:46
Anh ngủ gục ngay sau câu số 1.
wasabi
01-03-12, 00:09
Quote, em sẽ làm cái này cho anh, $500.
demdalat2004
01-03-12, 09:10
Bi ơi, bi demo cho anh câu 3 thử, nếu ok thì process hợp đồng, nhé
wasabi
01-03-12, 09:58
Nói đùa, em chịu. Em không phải là dân stats. Để em hỏi xem bạn em nó có làm không nhé.
Nem
01-03-12, 10:30
bắt buộc làm trên R à . tôi hok biết làm trên R nhưng biết làm trên Stata . dễ ọt .

$1000 . Deal ? mà đừng lừa tôi làm câu 3 khó nhất rồi bùng luôn .
wasabi
01-03-12, 10:43
Bà Nem nhé, tôi nhắn tin cho bà thì không thấy trả lời tưởng là vẫn đang ngủ vì vụ chat webcam 3h sáng hôm qua lúc đi ngủ bảo mệt vì đến tháng, thế mà một phút sau đã thấy lon ton vào bốt bài rồi...

Đúng là có tiền có khác. Thế là tốt đấy Nem.
demdalat2004
01-03-12, 11:53
Cảm ơn các bác đã quan tâm, Bi ơi hỏi dùm anh với....