Nhạc quá hay! (updating..)

Điên · Đẹp Trai
25-02-12, 15:47
Anh thấy quá hay thì anh bảo quá hay. Kệ cbn anh. Cấm cãi. Nhá!


http://www.youtube.com/watch?v=daqfr6DJsGc
Điên · Đẹp Trai
25-02-12, 15:47
http://www.youtube.com/watch?v=XgEfYGzojcA

MV này là quảng cáo cho Macbook của Apple thì phải :D
Người Pháp gốc Bắc Phi hát tiếng Anh quảng cáo cho sản phẩm Mỹ
Điên · Đẹp Trai
25-02-12, 15:48
http://www.youtube.com/watch?v=i8mz9uOvFQA
Điên · Đẹp Trai
25-02-12, 15:49
Clip này thì trong phim Before Sunset .. trò chuyện, trò chuyện, trò chuyện. Anh nghĩ cặp phim Before Sunrise/ Before Sunset các bạn nên xem : )


http://www.youtube.com/watch?v=PnVhJbEsHK4

----------------
Bi 4` setting kiểu gì mà chỉ cho embed max 1vid/post thế nhỉ :| sửa lại giúp đi.
wasabi
25-02-12, 17:07
Lambada


http://www.youtube.com/watch?v=Ldzwb9_Xuu0
Điên · Đẹp Trai
25-02-12, 17:21
Chết thật, diễn đàn đã đầy phu Đông Âu, phu Bắc Mỹ, trông chờ được mỗi ku Bi 4`, thế, hóa ra chỉ là dân bán dạo hàng sale à :|
Thương quá.