Chúc mừng năm Rồng lộn

Quẫn2
25-01-12, 03:17
Chúc các bẹn năm mới An Khang Thịnh Vượng & faire l'amour pas la guerre.

Anh các bạn giữa chốn lao tù vẫn tràn trề nhựa sống sinh lực dồi dào chỉ đợi một bóng hồng lướt qua.