Xin nick tathy!

Điêu Thuyền
09-12-11, 14:57
Anh chị đẹp trai xinh gái nào thừa nick tathy không dùng cho em xin 1 cái được không ạ?
TTM
09-12-11, 15:23
Đẹp trai đây nhưng đéo cho mượn. Lêu lêu!
Điêu Thuyền
09-12-11, 16:48
Đồ tồi!
nana
09-12-11, 17:20
Con Điêu Thuyền này họ hàng gì với tao không nhỉ?
nndzung
04-04-12, 15:12
Lại có trò xin nick xoáy đểu nhau nữa à :D